This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Triggers

Overzicht

De lijst met triggers voor een host is toegankelijk via Dataverzameling → Hosts door te klikken op Triggers voor de desbetreffende host.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Ernst De ernst van de trigger wordt weergegeven, zowel door naam als door achtergrondkleur van de cel.
Waarde De triggerwaarde wordt weergegeven:
OK - de trigger bevindt zich in de OK-status
PROBLEEM - de trigger bevindt zich in de Probleem-status
Host Host van de trigger.
Deze kolom wordt alleen weergegeven als er meerdere hosts zijn geselecteerd in de filter.
Naam Naam van de trigger, weergegeven als een blauwe link naar triggerdetails.
Als u op de link met de naam van de trigger klikt, wordt het configuratieformulier van de trigger geopend.
Als de hosttrigger tot een sjabloon behoort, wordt de naam van het sjabloon weergegeven vóór de naam van de trigger, als een grijze link. Als u op de koppeling met het sjabloon klikt, wordt de lijst met triggers op het sjabloonniveau geopend.
Als de trigger is gemaakt vanuit een trigger-prototype, wordt de naam ervan voorafgegaan door de naam van de regel voor detectie op laag niveau, in oranje. Als u op de naam van de regel voor detectie klikt, wordt de lijst met trigger-prototypen geopend.
Operationele gegevens Definitie van operationele gegevens van de trigger, met willekeurige teksten en macro's die dynamisch worden opgelost in MonitoringProblemen.
Expressie Triggerexpressie wordt weergegeven. Het host-itemdeel van de expressie wordt weergegeven als een koppeling die leidt naar het formulier voor de itemconfiguratie.
Status De status van de trigger wordt weergegeven - Ingeschakeld, Uitgeschakeld of Onbekend. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en terug); van Onbekend naar Uitgeschakeld (en terug).
Problemen van een uitgeschakelde trigger worden niet langer weergegeven in de frontend, maar worden niet verwijderd.
Informatie Als alles correct werkt, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt er een vierkant pictogram weergegeven met de letter "i". Houd de muisaanwijzer boven het pictogram om een tooltip met de foutbeschrijving te zien.
Labels Als een trigger labels bevat, worden de labelnaam en -waarde weergegeven in deze kolom.

Om een nieuwe trigger te configureren, klikt u op de knop Trigger maken rechtsboven.

Mass editing options

Buttons below the list offer some mass-editing options:

  • Enable - change trigger status to Enabled
  • Disable - change trigger status to Disabled
  • Copy - copy the triggers to other hosts or templates
  • Mass update - update several properties for a number of triggers at once
  • Delete - delete the triggers

To use these options, mark the checkboxes before the respective triggers, then click on the required button.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de triggers weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie wordt gezocht met onopgeloste macro's.

Het Filter -pictogram is beschikbaar in de rechterbovenhoek. Als u erop klikt, wordt er een filter geopend waarin u de gewenste filtercriteria kunt specificeren.

Parameter Beschrijving
Hostgroepen Filter op een of meer hostgroepen.
Het specificeren van een ouderhostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen.
Hostgroepen die alleen sjablonen bevatten, kunnen niet worden geselecteerd.
Hosts Filter op een of meer hosts.
Als er hierboven al hostgroepen zijn geselecteerd, is de hostselectie beperkt tot die groepen.
Naam Filteren op trigger naam.
Ernst Selecteer om te filteren op een of meerdere trigger ernst.
Status Filteren op triggerstatus.
Waarde Filteren op triggerwaarde.
Labels Filteren op trigger labelnaam en -waarde. Het is mogelijk om specifieke labels en labelwaarden op te nemen en uit te sluiten. Er kunnen verschillende voorwaarden worden ingesteld. De naam van het label komt altijd overeen met hoofdletters.
Er zijn verschillende operators beschikbaar voor elke voorwaarde:
Bestaat - de gespecificeerde labelnamen opnemen
Is gelijk aan - de gespecificeerde labelnamen en waarden opnemen (hoofdlettergevoelig)
Bevat - de gespecificeerde labelnamen opnemen waarvan de labelwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (subreeks komt overeen, hoofdletterongevoelig)
Bestaat niet - de gespecificeerde labelnamen uitsluiten
Is niet gelijk aan - de gespecificeerde labelnamen en waarden uitsluiten (hoofdlettergevoelig)
Bevat niet - de gespecificeerde labelnamen uitsluiten waarvan de labelwaarden de ingevoerde tekenreeks bevatten (subreeks komt overeen, hoofdletterongevoelig)
Er zijn twee berekeningstypen voor voorwaarden:
En/Of - alle voorwaarden moeten worden voldaan, voorwaarden met dezelfde labelnaam worden gegroepeerd door de Of-voorwaarde
Of - genoeg als aan één voorwaarde wordt voldaan
Macro's en macrofuncties worden ondersteund in zowel het label als het labelwaardeveld.
Geërfd Filter triggers geërfd (of niet geërfd) van een sjabloon.
Ontdekt Filter triggers die zijn ontdekt (of niet ontdekt) door low-level discovery.
Met afhankelijkheden Filter triggers met (of zonder) afhankelijkheden.