This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

5 Webscenario's

Overzicht

De lijst met webscenario's voor een host is toegankelijk via Gegevensverzameling → Hosts door te klikken op Web voor de betreffende host.

Er wordt een lijst met bestaande webscenario's weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het webscenario. Door te klikken op de naam van het webscenario wordt het webscenario configuratieformulier geopend.
Als het webscenario van de host behoort tot een sjabloon, wordt de naam van het sjabloon weergegeven vóór de naam van het webscenario als een grijze link. Door te klikken op de sjabloonlink wordt de lijst met webscenario's op sjabloonniveau geopend.
Aantal stappen Het aantal stappen dat het scenario bevat.
Update-interval Hoe vaak het scenario wordt uitgevoerd.
Pogingen Hoeveel pogingen worden uitgevoerd om de stappen van het webscenario uit te voeren.
Authenticatie De authenticatiemethode wordt weergegeven - Basic, NTLM of Geen.
HTTP-proxy Geeft de HTTP-proxy weer of 'Nee' als deze niet wordt gebruikt.
Status De status van het webscenario wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen.
Labels Webscenario-labels worden weergegeven.
Er kunnen maximaal drie labels (naam:waardeparen) worden weergegeven. Als er meer labels zijn, wordt er een "..."-link weergegeven waarmee u alle labels kunt bekijken als u er met de muis overheen gaat.
Informatie Als alles correct werkt, wordt er geen pictogram weergegeven in deze kolom. In geval van fouten wordt er een vierkant pictogram weergegeven met de letter "i". Beweeg de muis over het pictogram om een tooltip met de foutbeschrijving te zien.

Om een nieuw webscenario te configureren, klikt u op de knop Webscenario maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

De knoppen onderaan de lijst bieden enkele massa bewerkingsmogelijkheden:

  • Inschakelen - wijzig de status van het scenario naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van het scenario naar Uitgeschakeld
  • Geschiedenis wissen - geschiedenis- en trendgegevens voor de scenario's wissen
  • Verwijderen - verwijder de webscenario's

Om deze opties te gebruiken, markeer je de selectievakjes voor de respectievelijke webscenario's en klik je vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

Je kunt de filter gebruiken om alleen de scenario's weer te geven waarin je geïnteresseerd bent. Voor een betere zoekprestatie worden gegevens gezocht zonder macros op te lossen.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met webscenario's. Als je erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waar je scenario's kunt filteren op hostgroep, host, status en tags.

Web Scenario Filter