This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Ontdekkingsregels

Overzicht

De lijst van low-level ontdekkingsregels voor een sjabloon kan worden geopend via GegevensverzamelingSjablonen door te klikken op Ontdekking voor de desbetreffende sjabloon.

Er wordt een lijst weergegeven van bestaande low-level ontdekkingsregels. Het is ook mogelijk om alle ontdekkingsregels onafhankelijk van de sjabloon te bekijken, of alle ontdekkingsregels van een specifieke sjabloongroep te bekijken door de filterinstellingen te wijzigen.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Sjabloon De sjabloon waartoe de ontdekkingsregel behoort.
Naam Naam van de regel, weergegeven als een blauwe link.
Klikken op de regelnaam opent het configuratieformulier van de low-level ontdekkingsregel.
Als de ontdekkingsregel wordt overgenomen van een andere sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de regelnaam, als een grijze link. Klikken op de sjabloonlink opent de lijst met ontdekkingsregels op dat sjabloonniveau.
Items Een link naar de lijst met itemprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande itemprototypen wordt weergegeven in grijs.
Triggers Een link naar de lijst met triggerprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande triggerprototypen wordt weergegeven in grijs.
Grafieken Een link naar de lijst met grafiekprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande grafiekprototypen wordt weergegeven in grijs.
Hosts Een link naar de lijst met hostprototypen wordt weergegeven.
Het aantal bestaande hostprototypen wordt weergegeven in grijs.
Sleutel De item sleutel die wordt gebruikt voor ontdekking wordt weergegeven.
Interval De frequentie van het uitvoeren van ontdekking wordt weergegeven.
Type Het itemtype dat wordt gebruikt voor ontdekking wordt weergegeven (Zabbix-agent, SNMP-agent, enz.).
Status De status van de ontdekkingsregel wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door op de status te klikken, kunt u deze wijzigen - van Ingeschakeld naar Uitgeschakeld (en vice versa).

Om een nieuwe low-level ontdekkingsregel te configureren, klikt u op de knop Ontdekkingsregel maken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massabewerking

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Inschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel op laag niveau naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de ontdekkingsregel op laag niveau naar Uitgeschakeld
  • Verwijderen - verwijder de ontdekkingsregels op laag niveau

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de betreffende ontdekkingsregels en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Gebruik van filter

U kunt de filter gebruiken om alleen de ontdekkingsregels weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.

Het Filter pictogram is beschikbaar in de rechterbovenhoek. Klik erop om een filter te openen waarin u de gewenste filtercriteria kunt specificeren, zoals sjabloon, naam van de ontdekkingsregel, item sleutel, itemtype, enz.

Parameter Beschrijving
Sjabloon groepen Filteren op een of meer sjabloongroepen.
Het specificeren van een ouder sjabloongroep selecteert impliciet alle geneste groepen.
Sjablonen Filteren op een of meer sjablonen.
Naam Filteren op de naam van de ontdekkingsregel.
Sleutel Filteren op de sleutel van het ontdekkingsitem.
Type Filteren op het type van het ontdekkingsitem.
Bijwerkinterval Filteren op bijwerkinterval.
Niet beschikbaar voor Zabbix-trapper en afhankelijke items.
Bewaar periode van verloren bronnen Filteren op bewaar periode van verloren bronnen.
Status Filteren op de status van de ontdekkingsregel (Alles/Ingeschakeld/Uitgeschakeld).