This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

2 SLA

Overzicht

Deze sectie biedt de mogelijkheid om SLA's te bekijken en configureren.

SLA's

Een lijst van geconfigureerde SLA's wordt weergegeven. Let op dat alleen de SLA's die gerelateerd zijn aan toegankelijke services voor de gebruiker worden weergegeven (als alleen-lezen, tenzij SLA beheren is ingeschakeld voor de gebruikersrol).

Weergegeven gegevens:

Parameter Beschrijving
Naam De naam van de SLA wordt weergegeven.
De naam is een link naar SLA-configuratie.
SLO Het service level objective (SLO) wordt weergegeven.
Effectieve datum De datum waarop de SLA-berekening begint, wordt weergegeven.
Rapportageperiode De periode die wordt gebruikt in het SLA-rapport wordt weergegeven - dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.
Tijdzone De SLA-tijdzone wordt weergegeven.
Planning Het SLA-schema wordt weergegeven - 24x7 of aangepast.
SLA-rapport Klik op de link om het SLA-rapport voor deze SLA te bekijken.
Status De SLA-status wordt weergegeven - ingeschakeld of uitgeschakeld.