This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

8 Gebruikers

Overzicht

Dit menu bevat secties die verband houden met het configureren van gebruikers in Zabbix. Dit menu is alleen beschikbaar voor gebruikers van het type Superbeheerder.