This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Gebruikers groepen

Overzicht

In het gedeelte Gebruikers → Gebruikersgroepen worden gebruikersgroepen van het systeem onderhouden.

Gebruikersgroepen

Een lijst van bestaande gebruikersgroepen met hun details wordt weergegeven.

Weergegeven gegevens:

Kolom Omschrijving
Naam Naam van de gebruikersgroep. Klikken op de naam van de gebruikersgroep opent het configuratieformulier van de gebruikersgroep.
# Het aantal gebruikers in de groep. Klikken op Gebruikers toont de respectieve gebruikers gefilterd in de gebruikerslijst.
Leden Gebruikersnamen van individuele gebruikers in de gebruikersgroep (met naam en achternaam tussen haakjes). Klikken op de gebruikersnaam opent het configuratieformulier van de gebruiker. Gebruikers uit uitgeschakelde groepen worden in het rood weergegeven.
Frontend-toegang Het niveau van frontend-toegang wordt weergegeven:
Systeemstandaard - Zabbix, LDAP of HTTP-authenticatie; afhankelijk van de gekozen authenticatiemethode
Intern - de gebruiker wordt geauthenticeerd door Zabbix ongeacht de systeeminstellingen
Uitgeschakeld - frontend-toegang voor deze gebruiker is uitgeschakeld.
Door te klikken op het huidige niveau kunt u dit wijzigen.
Debug-modus Debug-modus status wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door te klikken op de status kunt u deze wijzigen.
Status Status van de gebruikersgroep wordt weergegeven - Ingeschakeld of Uitgeschakeld. Door te klikken op de status kunt u deze wijzigen.

Om een nieuwe gebruikersgroep te configureren, klikt u op de knop Gebruikersgroep aanmaken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsmogelijkheden

Knoppen onder de lijst bieden enkele massa-bewerkingsmogelijkheden:

  • Inschakelen - wijzig de status van de gebruikersgroep naar Ingeschakeld
  • Uitschakelen - wijzig de status van de gebruikersgroep naar Uitgeschakeld
  • Debug-modus inschakelen - schakel de debug-modus in voor de gebruikersgroepen
  • Debug-modus uitschakelen - schakel de debug-modus uit voor de gebruikersgroepen
  • Verwijderen - verwijder de gebruikersgroepen

Om deze opties te gebruiken, markeert u de selectievakjes voor de respectieve gebruikersgroepen en klikt u vervolgens op de gewenste knop.

Filter gebruiken

U kunt de filter gebruiken om alleen de gebruikersgroepen weer te geven waarin u geïnteresseerd bent. Voor betere zoekprestaties worden gegevens gezocht met onopgeloste macro's.

De Filter link is beschikbaar boven de lijst met gebruikersgroepen. Als u erop klikt, wordt er een filter beschikbaar waarin u gebruikersgroepen kunt filteren op naam en status.