This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

2 Geluid in browsers

Overzicht

Geluid wordt gebruikt in globale meldingen.

Om de geluiden in de Zabbix-frontend af te spelen, moet Frontend-meldingen worden ingeschakeld in het gebruikersprofiel op het tabblad Berichten, met alle triggerernsten aangevinkt, en geluiden moeten ook zijn ingeschakeld in het pop-upvenster voor globale meldingen.

Als om welke reden dan ook audio niet kan worden afgespeeld op het apparaat, blijft de knop in het pop-upvenster voor globale meldingen permanent in de "stil" stand staan en wordt de melding "Kan geen meldingsaudio ondersteunen voor dit apparaat." weergegeven wanneer je over de knop beweegt.

Geluiden, inclusief de standaard audioclips, worden alleen ondersteund in MP3-formaat.

De geluiden van de Zabbix-frontend zijn met succes getest in recente Firefox/Opera-browsers op Linux en Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera en Safari-browsers op Windows.

De automatische weergave van geluiden kan standaard zijn uitgeschakeld in recente browserversies. In dat geval moet je deze instelling handmatig wijzigen.