You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

1 Prototips d'elements

Vista general

En aquesta secció es mostren els prototips d'elements d'una regla de descoberta de baix nivell a l'equip. Els prototips d'elements són la base dels elements de l'amfitrió real que es creen durant la descoberta de baix nivell.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del prototip de l'element, que es mostra com a enllaç blau.
Si feu clic al nom, s'obre el formulari de configuració del prototip de l'element.
Si el prototip de l'element pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de la regla, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de prototips d'elements al nivell de plantilla.
Clau Es mostra la clau del prototip d'element.
Interval Es mostra la freqüència de la comprovació.
Historial Quants dies es mostra l'historial de dades d'elements.
Tendències Quants dies es mostra l'historial de tendències d'articles.
Tipus Es mostra el tipus del prototip d'element (agent Zabbix, agent SNMP, comprovació simple, etc.).
Crear activat Crea l'element basat en aquest prototip com:
- activat
No - desactivat. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic sobre ells.
Descobrir Descobreix l'element basat en aquest prototip:
- descobrir
No - no descobrir. Podeu canviar entre "Sí" i "No" fent clic sobre ells.
Etiquetes Es mostren les etiquetes del prototip d'element.

Per configurar un prototip d'element nou, feu clic al botó Crea un prototip d'element a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Crear activat - crea aquests elements com a Activat
  • Crear desactivat - crea aquests elements com a Desactivat
  • Actualització massiva - actualitza en grup aquests prototips d'elements
  • Esborrar - esborra aquest prototip d'elements

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels prototips d'elements respectius i feu clic al botó requerit.