You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

3 Grafiek-prototypes

Overzicht

In deze sectie worden de geconfigureerde grafiekprototypen van een low-level ontdekkingsregel op de sjabloon weergegeven.

Als de sjabloon is gekoppeld aan de host, zullen grafiekprototypen de basis vormen voor het creëren van daadwerkelijke host grafieken tijdens low-level ontdekking.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Naam Naam van het grafiekprototype, weergegeven als een blauwe link.
Klikken op de naam opent het configuratieformulier van het grafiekprototype.
Als het grafiekprototype behoort tot een gekoppelde sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de grafieknaam, als een grijze link. Klikken op de sjabloonlink opent de lijst met grafiekprototypen op het niveau van de gekoppelde sjabloon.
Breedte De breedte van het grafiekprototype wordt weergegeven.
Hoogte De hoogte van het grafiekprototype wordt weergegeven.
Type Het type van het grafiekprototype wordt weergegeven - Normaal, Gestapeld, Taart of Uitgeklapt.
Ontdek Ontdek de grafiek op basis van dit prototype:
Ja - ontdekken
Nee - niet ontdekken. U kunt tussen 'Ja' en 'Nee' schakelen door erop te klikken.

Om een nieuw grafiekprototype te configureren, klikt u op de knop Grafiekprototype maken in de rechterbovenhoek.

Massa bewerkingsopties

De knoppen onder de lijst bieden enkele opties voor massa-bewerking:

  • Verwijderen - verwijder deze grafiekvoorbeelden

Om deze opties te gebruiken, markeer de selectievakjes voor de betreffende grafiekvoorbeelden en klik vervolgens op de vereiste knop.