Table of Contents

8 JS

Vista general

zabbix_js és una utilitat de línia de comandes que es pot emprar per testejar els scripts integrats.

Aquesta utilitat executarà un script d'usuari amb un paràmetre de cadena i escriurà el resultat. Els scripts s'executen emprant un motor d'script Zabbix integrat.

En cas d'error de compilació o execució, zabbix_js mostrarà l'error a stderr i tancarà amb codi 1.

Ús

zabbix_js -s script-file -p input-param [-l log-level] [-t timeout]
    zabbix_js -s script-file -i input-file [-l log-level] [-t timeout]
    zabbix_js -h
    zabbix_js -V

zabbix_js accepta els següents paràmetres de línia de comandes:

 -s, --script script-file     Especifica el nom de l'arxiu a executar. Si s'escriu '-' com a nom d'arxiu, l'script es llegirà des d'stdin.
     -i, --input input-file      Expeficia el nom d'arxiu del paràmetre d'entrada. Si s'escriu '-' com a nom d'arxiu, l'script es llegirà des d'stdin.
     -p, --param input-param      Especifica el paràmetre d'entrada.
     -l, --loglevel log-level     Especifica el nivell de registre.
     -t, --timeout timeout       Especifica el temps d'espera en segons. Rang vàlid: 1-60 segons (per defecte: 10 segons).
     -h, --help            Veure informació d'ajuda.
     -V, --version           Veure el nombre de versió.

Exemple:

zabbix_js -s script-file.js -p exemple