> Host-object ontdekt

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de dhost API.

Host ontdekt

De ontdekte host wordt gemaakt door de Zabbix-server en kunnen niet worden gewijzigd via de API.

Het ontdekte host object bevat informatie over een ontdekte host door een netwerkdetectie regel. Het heeft de volgende eigenschappen.

|Property|Type|Beschrijving| |--------|---------------------------------------- -----------|-----------| |dhostid|string|ID van de gevonden host.| |druleid|string|ID van de ontdekkingsregel die de host heeft gedetecteerd.| |lastdown|timestamp|Tijd waarop de ontdekte host voor het laatst is uitgeschakeld.| |lastup|timestamp|Tijd waarop de ontdekte host voor het laatst is geactiveerd.| |status|integer|Of de ontdekte host omhoog of omlaag is. Een host is actief als deze ten minste één actieve gedetecteerde service heeft.

Mogelijke waarden:
0 - host up;
1 - host down.|