history.clear

Beschrijving

objectgeschiedenis.clear(array item-ID's)

Met deze methode kan de itemgeschiedenis worden gewist.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van items die moeten worden gewist.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de gewiste items bevat onder de eigenschap 'itemids'.

Voorbeelden

Geschiedenis wissen

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CHistory::clear() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.