This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

history.clear

Опис

object history.clear(array itemids)

Цей метод дозволяє очистити історію елементів.

Цей метод доступний лише для користувачів типу Admin і Super admin. Дозволи на виклик методу можна скасувати в налаштуваннях ролі користувача. Див. Ролі користувача для отримання додаткової інформації.

Параметри

(array) ID елементів для очищення.

Повернуті значення

(object) Повертає об’єкт, що містить ідентифікатори очищених елементів у властивості itemids.

Приклади

Очищення історії

Запит:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Відповідь:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Джерело

CHistory::clear() у ui/include/classes/api/services/CHistory.php.