> Host-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de host-API.

Host

Het hostobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Omschrijving
hostid string (alleen lezen) ID van de host.
host
(vereist)
string Technische naam van de host.
description text Omschrijving van de host.
flags integer (alleen lezen) Oorsprong van de host.

Mogelijke waarden:
0 - een gewone host;
4 - een ontdekte host.
inventory_mode integer Modus voor het invullen van de hostinventaris.

Mogelijke waarden zijn:
-1 - (standaard) uitgeschakeld;
0 - handmatig;
1 - automatisch.
ipmi_authtype integer IPMI-authenticatiealgoritme.

Mogelijke waarden zijn:
-1 - (standaard) standaard;
0 - geen;
1 - MD2;
2 - MD5;
4 - rechtstreeks;
5 - OEM;
6 - RMCP+.
ipmi_password string IPMI-wachtwoord.
ipmi_privilege integer IPMI-privilegeniveau.

Mogelijke waarden zijn:
1 - terugbellen;
2 - (standaard) gebruiker;
3 - operator;
4 - beheerder;
5 - OEM.
ipmi_username string IPMI-gebruikersnaam.
maintenance_from timestamp (alleen lezen) Begintijd van de effectieve onderhoudsperiode.
maintenance_status integer (alleen lezen) Status van het effectieve onderhoud.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) geen onderhoud;
1 - onderhoud van kracht.
maintenance_type integer (alleen lezen) Type van het effectieve onderhoud.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) onderhoud met gegevensverzameling;
1 - onderhoud zonder gegevensverzameling.
maintenanceid string (alleen lezen) ID van het onderhoud dat momenteel van kracht is op de host.
name string Zichtbare naam van de host.

Standaard: waarde van de host-eigenschap.
proxy_hostid string ID van de proxy die wordt gebruikt om de host te monitoren.
status integer Status en functie van de host.

Mogelijke waarden zijn:
0 - (standaard) gemonitorde host;
1 - niet-gemonitorde host.
tls_connect integer Verbindingen naar host.

Mogelijke waarden zijn:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_accept integer Verbindingen van host.

Mogelijke bitmapwaarden zijn:
1 - (standaard) Geen versleuteling;
2 - PSK;
4 - certificaat.
tls_issuer string Certificaatuitgever.
tls_subject string Certificaatonderwerp.
tls_psk_identity string (alleen schrijven) PSK-identiteit. Vereist als tls_connect of tls_accept PSK heeft ingeschakeld.
Zet geen gevoelige informatie in de PSK-identiteit, deze wordt onversleuteld over het netwerk verzonden om de ontvanger te informeren welke PSK moet worden gebruikt.
tls_psk string (alleen schrijven) De vooraf gedeelde sleutel, ten minste 32 hexadecimale cijfers. Vereist als tls_connect of tls_accept PSK heeft ingeschakeld.

Merk op dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.

Hostinventaris

Het hostinventarisobject heeft de volgende eigenschappen.

Elke eigenschap heeft een uniek ID-nummer, dat wordt gebruikt om hostinventarisvelden te koppelen aan items.

ID Eigenschap Type Omschrijving Maximale lengte
4 alias string Alias. 128 tekens
11 asset_tag string Inventarisnummer. 64 tekens
28 chassis string Chassis. 64 tekens
23 contact string Contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
32 contract_number string Contractnummer. 64 tekens
47 date_hw_decomm string Datum hardware buiten gebruik. 64 tekens
46 date_hw_expiry string Vervaldatum hardware-onderhoud. 64 tekens
45 date_hw_install string Datum hardware-installatie. 64 tekens
44 date_hw_purchase string Datum hardware-aankoop. 64 tekens
34 deployment_status string Implementatiestatus. 64 tekens
14 hardware string Hardware. 255 tekens
15 hardware_full string Gedetailleerde hardware. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
39 host_netmask string Host subnetmasker. 39 tekens
38 host_networks string Hostnetwerken. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
40 host_router string Hostrouter. 39 tekens
30 hw_arch string HW-architectuur. 32 tekens
33 installer_name string Naam van de installateur. 64 tekens
24 location string Locatie. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
25 location_lat string Breedtegraad locatie. 16 tekens
26 location_lon string Lengtegraad locatie. 16 tekens
12 macaddress_a string MAC-adres A. 64 tekens
13 macaddress_b string MAC-adres B. 64 tekens
29 model string Model. 64 tekens
3 name string Naam. 128 tekens
27 notes string Notities. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
41 oob_ip string OOB IP-adres. 39 tekens
42 oob_netmask string OOB host subnetmasker. 39 tekens
43 oob_router string OOB-router. 39 tekens
5 os string Naam van het besturingssysteem. 128 tekens
6 os_full string Gedetailleerde naam van het besturingssysteem. 255 tekens
7 os_short string Korte naam van het besturingssysteem. 128 tekens
61 poc_1_cell string Mobiel nummer primaire contactpersoon. 64 tekens
58 poc_1_email string Primaire e-mail. 128 tekens
57 poc_1_name string Naam primaire contactpersoon. 128 tekens
63 poc_1_notes string Notities primaire contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
59 poc_1_phone_a string Telefoonnummer A primaire contactpersoon. 64 tekens
60 poc_1_phone_b string Telefoonnummer B primaire contactpersoon. 64 tekens
62 poc_1_screen string Schermnaam primaire contactpersoon. 64 tekens
68 poc_2_cell string Mobiel nummer secundaire contactpersoon. 64 tekens
65 poc_2_email string Secundaire e-mail. 128 tekens
64 poc_2_name string Naam secundaire contactpersoon. 128 tekens
70 poc_2_notes string Notities secundaire contactpersoon. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
66 poc_2_phone_a string Telefoonnummer A secundaire contactpersoon. 64 tekens
67 poc_2_phone_b string Telefoonnummer B secundaire contactpersoon. 64 tekens
69 poc_2_screen string Schermnaam secundaire contactpersoon. 64 tekens
8 serialno_a string Serienummer A. 64 tekens
9 serialno_b string Serienummer B. 64 tekens
48 site_address_a string Adres A locatie. 128 tekens
49 site_address_b string Adres B locatie. 128 tekens
50 site_address_c string Adres C locatie. 128 tekens
51 site_city string Plaats locatie. 128 tekens
53 site_country string Land locatie. 64 tekens
56 site_notes string Notities locatie. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
55 site_rack string Racklocatie locatie. 128 tekens
52 site_state string Staat locatie. 64 tekens
54 site_zip string Postcode locatie. 64 tekens
16 software string Software. 255 tekens
18 software_app_a string Softwaretoepassing A. 64 tekens
19 software_app_b string Softwaretoepassing B. 64 tekens
20 software_app_c string Softwaretoepassing C. 64 tekens
21 software_app_d string Softwaretoepassing D. 64 tekens
22 software_app_e string Softwaretoepassing E. 64 tekens
17 software_full string Details software. Afhankelijk van de gebruikte database:
- 65535 tekens voor SQL-databases
- 2048 tekens voor Oracle-databases
10 tag string Tag. 64 tekens
1 type string Type. 64 tekens
2 type_full string Type details. 64 tekens
35 url_a string URL A. 255 tekens
36 url_b string URL B. 255 tekens
37 url_c string URL C. 255 tekens
31 vendor string Leverancier. 64 tekens

Host-tag

Het hosttag-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
tag
(verplicht)
string Naam hosttag.
value string Waarde van hosttag.