This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

> Dashboardobject

De volgende objecten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de dashboard API.

Dashboard

Het dashboardobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
dashboardid string ID van het dashboard.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
- vereist voor update-operaties
name string Naam van het dashboard.

Eigenschapsgedrag:
- vereist voor aanmaakoperaties
userid string ID van de eigenaar van het dashboard.
private integer Type delen van het dashboard.

Mogelijke waarden:
0 - openbaar dashboard;
1 - (standaard) privé-dashboard.
display_period integer Standaard weergaveperiode van pagina's (in seconden).

Mogelijke waarden: 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Standaard: 30.
auto_start integer Automatisch starten van diavoorstelling.

Mogelijke waarden:
0 - diavoorstelling niet automatisch starten;
1 - (standaard) diavoorstelling automatisch starten.

Dashboardpagina

Het dashboardpagina-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
dashboard_pageid string ID van de dashboardpagina.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
name string Naam van de dashboardpagina.

Standaard: lege string.
display_period integer Weergaveperiode van de dashboardpagina (in seconden).

Mogelijke waarden: 0, 10, 30, 60, 120, 600, 1800, 3600.

Standaard: 0 (gebruikt de standaard weergaveperiode van de pagina).
widgets array Array van dashboardwidget-objecten.

Dashboardwidget

Het dashboardwidget-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
widgetid string ID van het dashboardwidget.

Eigenschapsgedrag:
- alleen-lezen
type string Type van het dashboardwidget.

Mogelijke waarden:
actionlog - Actielogboek;
clock - Klok;
(verouderd) dataover - Dataoverzicht;
discovery - Ontdekkingsstatus;
favgraphs - Favoriete grafieken;
favmaps - Favoriete kaarten;
graph - Grafiek (klassiek);
graphprototype - Grafiekprototype;
hostavail - Beschikbaarheid van hosts;
item - Itemwaarde;
map - Kaart;
navtree - Kaartnavigatiestructuur;
plaintext - Tekst;
problemhosts - Probleemhosts;
problems - Problemen;
problemsbysv - Problemen op basis van ernst;
slareport - SLA-rapport;
svggraph - Grafiek;
systeminfo - Systeeminformatie;
tophosts - Tophosts;
trigover - Triggeroverzicht;
url - URL;
web - Webmonitoring.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
name string Aangepaste widgetnaam.
x integer Een horizontale positie vanaf de linkerkant van het dashboard.

Geldige waarden variëren van 0 tot 23.
y integer Een verticale positie vanaf de bovenkant van het dashboard.

Geldige waarden variëren van 0 tot 62.
width integer De widgetbreedte.

Geldige waarden variëren van 1 tot 24.
height integer De widgethoogte.

Geldige waarden variëren van 2 tot 32.
view_mode integer De weergavemodus van de widget.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) standaardweergave van widget;
1 - met verborgen kop;
fields array Array van dashboardwidgetveld-objecten.

Dashboardwidgetveld

Het dashboardwidgetveld-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
type integer Type van het widgetveld.

Mogelijke waarden:
0 - Integer;
1 - String;
2 - Hostgroep;
3 - Host;
4 - Item;
5 - Itemprototype;
6 - Grafiek;
7 - Grafiekprototype;
8 - Kaart;
9 - Service;
10 - SLA;
11 - Gebruiker;
12 - Actie;
13 - Mediatype.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
name string Naam van het widgetveld.

Mogelijke waarden: zie Dashboard widgetvelden.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
value mixed Widgetveldwaarde afhankelijk van het type.

Mogelijke waarden: zie Dashboard widgetvelden.

Eigenschapsgedrag:
- vereist

Gebruikersgroep voor dashboard

Lijst van dashboardmachtigingen op basis van gebruikersgroepen. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
usrgrpid string Gebruikersgroep-ID.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
permission integer Type machtigingsniveau.

Mogelijke waarden:
2 - alleen lezen;
3 - lezen en schrijven.

Eigenschapsgedrag:
- vereist

Gebruiker voor dashboard

Lijst van dashboardmachtigingen op basis van gebruikers. Het heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
userid string Gebruikers-ID.

Eigenschapsgedrag:
- vereist
permission integer Type machtigingsniveau.

Mogelijke waarden:
2 - alleen lezen;
3 - lezen en schrijven.

Eigenschapsgedrag:
- vereist