This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Klok

Beschrijving

Deze parameters en de mogelijke eigenschapswaarden voor de respectievelijke dashboardwidgetveld-objecten stellen u in staat om de Klok widget te configureren in de dashboard.create en dashboard.update methoden.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund voor de Klok widget.

Parameter type naam waarde
Vernieuwingsinterval 0 rf_rate 0 - Geen vernieuwing;
10 - 10 seconden;
30 - 30 seconden;
60 - 1 minuut;
120 - 2 minuten;
600 - 10 minuten;
900 - (standaard) 15 minuten.
Tijdstype 0 time_type 0 - (standaard) Lokale tijd;
1 - Servertijd;
2 - Gastheertijd.
Kloktype 0 clock_type 0 - (standaard) Analoog;
1 - Digitaal.

De volgende parameters worden ondersteund als Tijdstype is ingesteld op "Gastheertijd".

Parameter type naam waarde
Item 4 itemid Item ID.

Parametergedrag:
- vereist

De volgende parameters worden ondersteund als Kloktype is ingesteld op "Digitaal".

Parameter type naam waarde
Weergeven 0 show 1 - Datum;
2 - (standaard) Tijd;
3 - Tijdzone.

Opmerking: Om meerdere waarden te configureren, maakt u een dashboard-widgetveld-object aan voor elke waarde.
Geavanceerde configuratie 0 adv_conf 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.

Parameter Geavanceerde configuratie moet worden ingesteld op "Ingeschakeld" om Achtergrondkleur en alle opties voor Datum, Tijd en Tijdzone te configureren.
Achtergrondkleur 1 bg_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Datum
Grootte 0 date_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 20.
Vet 0 date_bold 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Kleur 1 date_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Tijd
Grootte 0 time_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 30.
Vet 0 time_bold 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Kleur 1 time_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Seconden 0 time_sec 0 - Uitgeschakeld;
1 - (standaard) Ingeschakeld.
Indeling 0 time_format 0 - (standaard) 24-uurs;
1 - 12-uurs.
Tijdzone
Grootte 0 tzone_size Geldige waarden variëren van 1 tot 100.

Standaard: 20.
Vet 0 tzone_bold 0 - (standaard) Uitgeschakeld;
1 - Ingeschakeld.
Kleur 1 tzone_color Hexadecimale kleurcode (bijv. FF0000).

Standaard: "" (leeg).
Tijdzone 1 tzone_timezone Geldige tijdzone-string (bijv. Europe/Riga, system, UTC, enz.). Voor de volledige lijst van ondersteunde tijdzones raadpleegt u de PHP-documentatie.

Standaard: local.

Parameter Tijdzone niet beschikbaar als Tijdstype is ingesteld op "Gastheertijd".
Indeling 0 tzone_format 0 - (standaard) Kort;
1 - Volledig.

Parameter Indeling niet beschikbaar als Tijdstype is ingesteld op "Gastheertijd".

Advanced configuration

The following advanced configuration parameters are supported if Clock type is set to "Digital".

Parameter type name value
Background color 1 bg_color Hexadecimal color code (e.g. FF0000).

Default: "" (empty).
Date

The following advanced configuration parameters are supported if Clock type is set to "Digital", and Show is set to "Date".

Parameter type name value
Size 0 date_size Valid values range from 1-100.

Default: 20.
Bold 0 date_bold 0 - (default) Disabled;
1 - Enabled.
Color 1 date_color Hexadecimal color code (e.g. FF0000).

Default: "" (empty).
Time

The following advanced configuration parameters are supported if Clock type is set to "Digital", and Show is set to "Time".

Parameter type name value
Size 0 time_size Valid values range from 1-100.

Default: 30.
Bold 0 time_bold 0 - (default) Disabled;
1 - Enabled.
Color 1 time_color Hexadecimal color code (e.g. FF0000).

Default: "" (empty).
Seconds 0 time_sec 0 - Disabled;
1 - (default) Enabled.
Format 0 time_format 0 - (default) 24-hour;
1 - 12-hour.
Time zone

The following advanced configuration parameters are supported if Clock type is set to "Digital", and Show is set to "Time zone".

Parameter type name value
Size 0 tzone_size Valid values range from 1-100.

Default: 20.
Bold 0 tzone_bold 0 - (default) Disabled;
1 - Enabled.
Color 1 tzone_color Hexadecimal color code (e.g. FF0000).

Default: "" (empty).
Time zone 1 tzone_timezone Valid timezone string (e.g. Europe/Riga, system, UTC, etc.). For the full list of supported time zones please refer to PHP documentation.

Default: local.

Parameter Time zone not available if Time type is set to "Host time".
Format 0 tzone_format 0 - (default) Short;
1 - Full.

Parameter Format not available if Time type is set to "Host time".

Voorbeelden

De volgende voorbeelden beschrijven alleen de configuratie van de dashboard-widgetveldobjecten voor de Klok widget. Voor meer informatie over het configureren van een dashboard, zie dashboard.create.

Zie ook

Zie ook