This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

module.create

Beschrijving

object module.create(object/array modules)

Deze methode maakt het mogelijk om nieuwe frontend modules te installeren.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikerstype Superadmin. Rechten om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Modulebestanden moeten handmatig worden uitgepakt in de juiste submappen, overeenkomend met de relative_path eigenschap van de modules.

Parameters

(object/array) Modules om te maken.

De methode accepteert modules met de standaardmodule-eigenschappen.

Retourwaarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de geïnstalleerde modules onder de eigenschap moduleids. De volgorde van de teruggegeven ID's komt overeen met de volgorde van de doorgegeven modules.

Voorbeelden

Een module installeren

Installeer een module met de status "Ingeschakeld".

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "module.create",
      "params": {
        "id": "example_module",
        "relative_path": "modules/example_module",
        "status": 1
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "moduleids": [
          "25"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CModule::create() in ui/include/classes/api/services/CModule.php.