This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

template.massupdate

Beschrijving

object template.massupdate(object parameters)

Deze methode maakt het mogelijk om tegelijkertijd gerelateerde objecten te vervangen of te verwijderen en eigenschappen bij te werken voor meerdere sjablonen.

Deze methode is alleen beschikbaar voor gebruikers van de typen Admin en Super admin. Toestemming om de methode op te roepen kan worden ingetrokken in de instellingen van gebruikersrollen. Zie Gebruikersrollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters bevattend de IDs van de sjablonen die bijgewerkt moeten worden en de objecten die vervangen moeten worden voor de sjablonen.

De methode accepteert de volgende parameters.

Parameter Type Omschrijving
templates object/array Sjablonen die bijgewerkt moeten worden.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Parameter gedrag:
- vereist
groups object/array Sjabloon groepen om de huidige sjabloon groepen te vervangen waaraan de sjablonen behoren.

De sjabloon groepen moeten de eigenschap groupid gedefinieerd hebben.
macros object/array Gebruikersmacro's om alle huidige gebruikersmacro's op de opgegeven sjablonen te vervangen.
templates_clear object/array Sjablonen om te ontkoppelen en te wissen van de opgegeven sjablonen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.
templates_link object/array Sjablonen om de momenteel gekoppelde sjablonen te vervangen.

De sjablonen moeten de eigenschap templateid gedefinieerd hebben.

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Ontkoppelen van een sjabloon

Sjabloon "10091" ontkoppelen en wissen van de opgegeven sjablonen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massupdate",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "templates_clear": [
          {
            "templateid": "10091"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Gebruikersmacro's vervangen

Vervang alle gebruikersmacro's met de opgegeven gebruikersmacro op meerdere sjablonen.

Aanvraag:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massupdate",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10074"
          },
          {
            "templateid": "10075"
          },
          {
            "templateid": "10076"
          },
          {
            "templateid": "10077"
          }
        ],
        "macros": [
          {
            "macro": "{$AGENT.TIMEOUT}",
            "value": "5m",
            "description": "Time-out na welke de agent als niet beschikbaar wordt beschouwd. Werkt alleen voor agents die bereikbaar zijn vanaf Zabbix server/proxy (passieve modus)."
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Reactie:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10074",
          "10075",
          "10076",
          "10077"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.