This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

6 Ondersteunde functies

Klik op de respectievelijke functiegroep om meer details te zien.

Functiegroep Functies
Functies voor aggregeren avg, bucket_percentile, count, histogram_quantile, item_count, kurtosis, mad, max, min, skewness, stddevpop, stddevsamp, sum, sumofsquares, varpop, varsamp
ForEach-functies avg_foreach, bucket_rate_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach
Bitwise-functies bitand, bitlshift, bitnot, bitor, bitrshift, bitxor
Functies voor datum en tijd date, dayofmonth, dayofweek, now, time
Geschiedenisfuncties change, changecount, count, countunique, find, first, fuzzytime, last, logeventid, logseverity, logsource, monodec, monoinc, nodata, percentile, rate
Trendfuncties baselinedev, baselinewma, trendavg, trendcount, trendmax, trendmin, trendstl, trendsum
Wiskundige functies abs, acos, asin, atan, atan2, avg, cbrt, ceil, cos, cosh, cot, degrees, e, exp, expm1, floor, log, log10, max, min, mod, pi, power, radians, rand, round, signum, sin, sinh, sqrt, sum, tan, truncate
Operatorfuncties between, in
Voorspellingsfuncties forecast, timeleft
Tekstfuncties ascii, bitlength, bytelength, char, concat, insert, left, length, ltrim, mid, repeat, replace, right, rtrim, trim

Deze functies worden ondersteund in triggeruitdrukkingen en berekende items.

ForEach-functies worden alleen ondersteund voor aggregatieberekeningen.