This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 Eenheidssymbolen

Overzicht

Moet enkele grote getallen gebruiken, bijvoorbeeld '86400' om de . weer te geven aantal seconden in een dag, is zowel moeilijk als foutgevoelig. Dit is waarom u enkele geschikte eenheidssymbolen (of achtervoegsels) kunt gebruiken om het te vereenvoudigen Zabbix trigger-expressies en item sleutels.

In plaats van '86400' voor het aantal seconden kunt u gewoon '1d' invoeren. Achtervoegsels fungeren als vermenigvuldigers.

Tijdachtervoegsels

Voor tijd kunt u gebruiken:

 • s - seconden (indien gebruikt, werkt hetzelfde als de onbewerkte waarde)
 • m - minuten
 • h - uur
 • d - dagen
 • w - weken

Tijdachtervoegsels ondersteunen alleen gehele getallen (dus '1h' wordt ondersteund, '1,5h' of '1,5 uur' niet; gebruik in plaats daarvan '90m').

Tijdachtervoegsels worden ondersteund in:

 • trigger expressie constanten en functieparameters
 • constanten van berekend item formules
 • parameters van de zabbix[queue,<from>,<to>] intern item
 • tijds periode parameter van aggregaat berekeningen
 • item configuratie ('Update-interval', 'Aangepaste intervallen', 'Geschiedenis bewaartermijn' en 'Trend bewaartermijn' velden)
 • item prototype configuratie ('Update interval', 'Aangepaste intervallen', velden 'Geschiedenis bewaartermijn' en 'Trend bewaartermijn')
 • configuratie van detectie regels op laag niveau ('Update-interval', 'Aangepast intervallen', 'Verloren bronnen behouden' velden)
 • netwerk detectie configuratie (veld 'Update-interval')
 • configuratie van web scenario (velden 'Update-interval', 'Time-out')
 • configuratie van actiebewerkingen ('Standaard bewerkings stapduur', 'Stapduur' velden)
 • gebruikers profiel instellingen ('Auto-logout', 'Refresh', 'Message timeout' velden)
 • grafiek widget van MonitoringDashboard (veld 'Time shift')
 • AdministratieAlgemeenHuishouding (bewaartermijn velden)
 • AdministratieAlgemeenTrigger weergave opties ('Toon OK-triggers voor', 'Triggers bij statuswijziging knipperen voor' velden)
 • AdministratieAlgemeenOverig ('Inlog blokkerings interval' veld en velden gerelateerd aan communicatie met Zabbix-server)
 • Zabbix-server ha_set_failover_delay=delay runtime control optie

Geheugenachtervoegsels

Achtervoegsels voor geheugengrootte worden ondersteund in:

Voor geheugengrootte kunt u gebruiken:

 • K - kilobyte
 • M - megabyte
 • G - gigabyte
 • T - terabyte

Andere gebruiken

Eenheidssymbolen worden ook gebruikt voor een door mensen leesbare weergave van gegevens in de voorkant.

In zowel de Zabbix-server als de frontend worden deze symbolen ondersteund:

 • K - kilo
 • M - mega
 • G - giga
 • T - tera

Wanneer item waarden in B, Bps worden weergegeven in de frontend, is basis 2 toegepast (1K = 1024). Anders wordt een grondtal van 10 gebruikt (1K = 1000).

Daarnaast ondersteunt de frontend ook de weergave van:

 • P - peta
 • E - exa
 • Z - zetta
 • Y - yotta