2 Inventaris

Overzicht

Je kunt de inventaris van netwerkapparaten bijhouden in Zabbix.

Er is een speciaal Inventory (Inventaris) menu in de Zabbix-frontend. Echter, je zult daar aanvankelijk geen gegevens zien en het is ook niet de plek waar je gegevens invoert. Het opbouwen van inventarisgegevens gebeurt handmatig bij het configureren van een host of automatisch door gebruik te maken van enkele automatische populatie-opties.

Inventaris opbouwen

Handmatige modus

Bij het configureren van een host, op het tabblad Inventaris, kun je details invoeren zoals het type apparaat, serienummer, locatie, verantwoordelijke persoon, etc. - gegevens die de inventarisinformatie zullen vullen.

Als een URL is opgenomen in de inventarisinformatie van de host en deze begint met 'http' of 'https', zal dit resulteren in een klikbare link in de Inventaris sectie.

Automatische modus

Host-inventaris kan ook automatisch worden ingevuld. Hiervoor moet bij het configureren van een host de inventarisatiemodus op het tabblad Inventaris worden ingesteld op Automatisch.

Vervolgens kun je host-items configureren om elk veld in de host-inventaris te vullen met hun waarde, waarbij je het bestemmingsveld aangeeft met het bijbehorende attribuut (genaamd Item will populate host inventory field) in de itemconfiguratie.

Items die vooral nuttig zijn voor geautomatiseerde gegevensverzameling voor inventaris:

  • system.hw.chassis[full|type|vendor|model|serial] - standaard is [full], root-rechten zijn nodig
  • system.hw.cpu[all|cpunum,full|maxfreq|vendor|model|curfreq] - standaard is [all,full]
  • system.hw.devices[pci|usb] - standaard is [pci]
  • system.hw.macaddr[interface,short|full] - standaard is [all,full], interface is regex
  • system.sw.arch
  • system.sw.os[name|short|full] - standaard is [name]
  • system.sw.packages[regexp,manager,short|full] - standaard is [all,all,full]
Selectie van de inventarisatiemodus

De inventarisatiemodus kan worden geselecteerd in het configuratieformulier van de host.

De standaardinventarisatiemodus voor nieuwe hosts wordt geselecteerd op basis van de instelling Standaard inventarisatiemodus voor host in BeheerAlgemeenOverig.

Voor hosts die zijn toegevoegd door netwerkontdekking of automatische registratie-acties, is het mogelijk om een Set host inventarisatiemodus operatie te definiëren waarbij je handmatige of automatische modus kunt selecteren. Deze operatie overschrijft de instelling voor de Standaard inventarisatiemodus voor host.

Overzicht van inventaris

De details van alle bestaande inventarisgegevens zijn beschikbaar in het menu Inventaris.

In Inventaris → Overzicht kun je het aantal hosts krijgen op basis van verschillende velden van de inventaris.

In Inventaris → Hosts kun je alle hosts zien die inventarisinformatie hebben. Door op de hostnaam te klikken, worden de inventarisgegevens weergegeven in een formulier.

Het tabblad Overzicht toont:

Parameter Beschrijving
Hostnaam Naam van de host.
Door op de naam te klikken, wordt een menu geopend met de scripts die voor de host zijn gedefinieerd.
De hostnaam wordt weergegeven met een oranje pictogram als de host in onderhoud is.
Zichtbare naam Zichtbare naam van de host (indien gedefinieerd).
Host (Agent, SNMP, JMX, IPMI)
interfaces
Dit blok biedt details van de geconfigureerde interfaces voor de host.
Besturingssysteem Inventarisveld van het besturingssysteem van de host (indien gedefinieerd).
Hardware Inventarisveld van de hardware van de host (indien gedefinieerd).
Software Inventarisveld van de software van de host (indien gedefinieerd).
Beschrijving Hostbeschrijving.
Monitoring Links naar monitoringssecties met gegevens voor deze host: Web, Laatste gegevens, Problemen, Grafieken, Dashboards.
Configuratie Links naar configuratiesecties voor deze host: Host, Items, Triggers, Grafieken, Ontdekking, Web.
Het aantal geconfigureerde entiteiten wordt vermeld na elke link.

Het tabblad Details toont alle inventarisvelden die zijn ingevuld (niet leeg zijn).

Inventarisatiemacro's

Er zijn host-inventarisatiemacro's {INVENTORY.*} beschikbaar voor gebruik in meldingen, bijvoorbeeld:

"Server in {INVENTORY.LOCATION1} heeft een probleem, verantwoordelijke persoon is {INVENTORY.CONTACT1}, telefoonnummer {INVENTORY.POC.PRIMARY.PHONE.A1}."

Voor meer details, zie de ondersteunde macro pagina.