This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

2 Items

Overzicht

Een item is een individuele metriek.

Items worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. Nadat je een host hebt geconfigureerd, moet je items toevoegen om daadwerkelijke gegevens te verkrijgen. Een manier om snel veel items toe te voegen, is door een van de vooraf gedefinieerde sjablonen aan een host te koppelen. Voor geoptimaliseerde systeemprestaties moet je de sjablonen echter mogelijk aanpassen om zoveel items en zo vaak mogelijk monitoring toe te voegen als nodig is.

Om aan te geven wat voor soort gegevens je wilt verzamelen van een host, gebruik je de item key. Bijvoorbeeld, een item met de sleutelnaam system.cpu.load zal gegevens over de processorbelasting verzamelen, terwijl een item met de sleutelnaam net.if.in informatie zal verzamelen over binnenkomend verkeer.

Aanvullende parameters kunnen worden gespecificeerd in vierkante haken na de sleutelnaam. Bijvoorbeeld, system.cpu.load[avg5] zal het gemiddelde processorbelasting tonen voor de laatste 5 minuten, terwijl net.if.in[eth0] binnenkomend verkeer zal tonen op de interface "eth0".

Bekijk individuele secties van itemtypen voor alle ondersteunde itemtypen en item-sleutels.

Ga verder naar het maken en configureren van een item.