This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Ontdekking van SNMP OID's

Overzicht

In deze sectie gaan we een SNMP-ontdekking uitvoeren op een switch.

Deze ontdekkingsmethode van SNMP-OIDs wordt ondersteund sinds Zabbix server/proxy 6.4.

Item-sleutel

Maak een SNMP-item aan en gebruik de volgende item-sleutel in het veld SNMP OID:

walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.3]

Dit item zal een snmpwalk uitvoeren voor de gespecificeerde OIDs in de parameters (1.3.6.1.2.1.2.2.1.2, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3), en een geconcateneerde lijst van waarden retourneren, bijvoorbeeld:

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "ens33"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "ens37"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6

Afhankelijke ontdekkingsregel

Ga naar de ontdekkingsregels van je sjabloon/host. Klik op Maak ontdekkingsregel in de rechterbovenhoek van het scherm.

Vul de vereiste details in het tabblad Ontdekkingsregel in:

 • Selecteer Afhankelijk item als itemtype
 • Selecteer het eerder gemaakte SNMP-walk-item als het hoofditem
 • Vul de naam en sleutel in met zinvolle waarden

In het tabblad Voorverwerking selecteer je de SNMP walk to JSON voorverwerkingsstap.

Specificeer in het veld 'naam' een geldige LLD-macro-naam. Selecteer het corresponderende OID-pad om waarden van te ontdekken.

Deze regel zal entiteiten ontdekken en de volgende macro's instellen:

 • {#IFDESCR} macro's naar lo, ens33, en ens37;
 • {#IFTYPE} macro's naar 24, 6, en 6.

Een ingebouwde macro {#SNMPINDEX} die het indexnummer van de ontdekte OIDs bevat, wordt toegepast op ontdekte entiteiten. De ontdekte entiteiten worden gegroepeerd op basis van de waarde van de {#SNMPINDEX} macro: 1, 2 en 3:

[
      {
        "{#SNMPINDEX}": "1",
        "{#IFDESCR}": "lo",
        "{#IFTYPE}": "24"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "2",
        "{#IFDESCR}": "ens33",
        "{#IFTYPE}": "6"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "3",
        "{#IFDESCR}": "ens37",
        "{#IFTYPE}": "6"
      }
    ]

Als een entiteit de gespecificeerde OID niet heeft, wordt de overeenkomstige macro voor deze entiteit weggelaten.

Item-, trigger- en grafiekprototypes

Item-prototypes moeten worden gemaakt als afhankelijke item-prototypes, waarbij macro's uit de ontdekkingsregel worden gebruikt.

Afhankelijke items zullen hun waarden verkrijgen van het walk[] hoofditem. Hierdoor zal het niet nodig zijn dat elk ontdekt item afzonderlijk het SNMP-apparaat bevraagt.

Trigger- en grafiek-prototypes kunnen ook worden gemaakt door gebruik te maken van macro's uit de ontdekkingsregel.

Ontdekte entiteiten

Wanneer de server actief is, zal deze echte afhankelijke items, triggers en grafieken aanmaken op basis van de waarden die de SNMP-ontdekkingsregel retourneert.