This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Een netwerkdetectieregel configureren

Overzicht

Om een netwerk discovery-regel te configureren die door Zabbix wordt gebruikt om hosts en services te ontdekken:

 • Ga naar Gegevensverzameling → Discovery
 • Klik op Regel aanmaken (of op de naam van de regel om een bestaande regel te bewerken)
 • Bewerk de attributen van de discovery-regel

Regelattributen

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Parameter Omschrijving
Naam Unieke naam van de regel. Bijvoorbeeld: "Lokaal netwerk".
Ontdekking via proxy Wat de ontdekking uitvoert:
geen proxy - Zabbix-server voert de ontdekking uit
<proxy-naam> - deze proxy voert de ontdekking uit
IP-bereik Het bereik van IP-adressen voor ontdekking. Het kan de volgende formaten hebben:
Enkel IP: 192.168.1.33
Bereik van IP-adressen: 192.168.1-10.1-255. Het bereik is beperkt door het totale aantal gedekte adressen (minder dan 64K).
IP-masker: 192.168.4.0/24
Ondersteunde IP-maskers:
/16 - /30 voor IPv4-adressen
/112 - /128 voor IPv6-adressen
Lijst: 192.168.1.1-255, 192.168.2.1-100, 192.168.2.200, 192.168.4.0/24
Sinds Zabbix 3.0.0 ondersteunt dit veld spaties, tabulatie en meerdere regels.
Update-interval Deze parameter bepaalt hoe vaak Zabbix de regel zal uitvoeren.
Het interval wordt gemeten nadat de uitvoering van de vorige ontdekkingsinstantie is beëindigd, zodat er geen overlapping is.
Tijdsuffixen worden ondersteund, bijv. 30s, 1m, 2u, 1d, sinds Zabbix 3.4.0.
Gebruikersmacro's worden ondersteund, sinds Zabbix 3.4.0.
Let op dat als een gebruikersmacro wordt gebruikt en de waarde ervan wordt gewijzigd (bijv. 1w → 1u), de volgende controle wordt uitgevoerd volgens de vorige waarde (ver in de toekomst met de voorbeeldwaarden).
Controles Zabbix zal deze lijst met controles gebruiken voor ontdekking. Klik op om een nieuwe controle te configureren in een popup-venster.
Ondersteunde controles: SSH, LDAP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, POP, NNTP, IMAP, TCP, Telnet, Zabbix-agent, SNMPv1-agent, SNMPv2-agent, SNMPv3-agent, ICMP-ping.
Een op protocol gebaseerde ontdekking gebruikt de functionaliteit net.tcp.service[] om elke host te testen, behalve SNMP, dat een SNMP OID bevraagt. Zabbix-agent wordt getest door een item in ongecodeerde modus te bevragen. Zie agent items voor meer details.
De parameter 'Poorten' kan een van de volgende zijn:
Enkele poort: 22
Bereik van poorten: 22-45
Lijst: 22-45,55,60-70
Criteria voor uniek apparaat Uniciteitcriteria kunnen zijn:
IP-adres - geen verwerking van meerdere enkelvoudige IP-apparaten. Als een apparaat met hetzelfde IP al bestaat, wordt het al ontdekt beschouwd en wordt er geen nieuwe host toegevoegd.
<ontdekkingscontrole> - ofwel Zabbix-agent of SNMP-agentcontrole.
Hostnaam Stel de technische hostnaam in van een gecreëerde host met behulp van:
DNS-naam - DNS-naam (standaard)
IP-adres - IP-adres
<ontdekkingscontrole> - ontvangen tekenreekswaarde van de ontdekkingscontrole (bijv. Zabbix-agent, SNMP-agentcontrole)
Zie ook: Hostnaamgeving.
Deze optie wordt ondersteund sinds 4.2.0.
Zichtbare naam Stel de zichtbare hostnaam in van een gecreëerde host met behulp van:
Hostnaam - technische hostnaam (standaard)
DNS-naam - DNS-naam
IP-adres - IP-adres
<ontdekkingscontrole> - ontvangen tekenreekswaarde van de ontdekkingscontrole (bijv. Zabbix-agent, SNMP-agentcontrole)
Zie ook: Hostnaamgeving.
Deze optie wordt ondersteund sinds 4.2.0.
Ingeschakeld Met het aangevinkte selectievakje is de regel actief en zal deze worden uitgevoerd door de Zabbix-server.
Als het vakje niet is aangevinkt, is de regel niet actief. Deze wordt niet uitgevoerd.
Exceeding file descriptor limit

In case of large number of concurrent checks it is possible to exhaust the file descriptor limit for the discovery manager.

The number of file descriptors required for detection equates to the number of discovery workers * 1000. By default there are 5 discovery workers, while the soft limit of the system is ~1024.

In this case Zabbix will reduce the default number of concurrent checks per type for each worker and write a warning to the log file. But, if the user has set a higher value for Maximum concurrent checks per type than the value calculated by Zabbix, Zabbix will use the user value for one worker.

Een scenario uit het echte leven

In dit voorbeeld willen we netwerkontdekking instellen voor het lokale netwerk met een IP-bereik van 192.168.1.1-192.168.1.254.

In ons scenario willen we:

 • de hosts ontdekken die Zabbix-agent actief hebben
 • ontdekking elke 10 minuten uitvoeren
 • een host aan monitoring toevoegen als de uptime van de host meer dan 1 uur is
 • hosts verwijderen als de downtime van de host meer dan 24 uur is
 • Linux-hosts toevoegen aan de groep "Linux servers"
 • Windows-hosts toevoegen aan de groep "Windows servers"
 • het sjabloon Linux gebruiken voor Linux-hosts
 • het sjabloon Windows gebruiken voor Windows-hosts
Stap 1

Definieer een netwerkontdekkingsregel voor ons IP-bereik.

Netwerkontdekking

Zabbix zal proberen hosts te ontdekken in het IP-bereik van 192.168.1.1-192.168.1.254 door verbinding te maken met Zabbix-agenten en de waarde van de sleutel system.uname op te halen. De waarde die van de agent wordt ontvangen, kan worden gebruikt om de hosts een naam te geven en ook om verschillende acties toe te passen voor verschillende besturingssystemen. Bijvoorbeeld, koppel Windows-servers aan het sjabloon Windows en Linux-servers aan het sjabloon Linux.

De regel zal elke 10 minuten worden uitgevoerd.

Wanneer deze regel is toegevoegd, zal Zabbix automatisch de ontdekking starten en de op ontdekking gebaseerde gebeurtenissen genereren voor verdere verwerking.

Stap 2

Definieer een ontdekkings-actie om de ontdekte Linux-servers toe te voegen aan de respectieve groep/sjabloon.

Ontdekkingsactie

Deze actie wordt geactiveerd als:

 • de service "Zabbix agent" "actief" is
 • de waarde van system.uname (de Zabbix-agent sleutel die we in de regeldefinitie hebben gebruikt) "Linux" bevat
 • De uptime is 1 uur (3600 seconden) of meer

Actie voor ontdekking

De actie zal de volgende bewerkingen uitvoeren:

 • de ontdekte host toevoegen aan de groep "Linux servers" (en de host ook toevoegen als deze eerder niet was toegevoegd)
 • de host koppelen aan het sjabloon Linux. Zabbix zal automatisch de host gaan bewaken met behulp van items en triggers uit het sjabloon "Linux".
Stap 3

Definieer een ontdekkingsactie om de ontdekte Windows-servers toe te voegen aan de respectieve groep/sjabloon.

Ontdekkingsactie voor Windows

Actie voor ontdekking van Windows

Stap 4

Definieer een ontdekkingsactie om verloren servers te verwijderen.

Ontdekkingsactie om te verwijderen

Actie voor ontdekking om te verwijderen

Een server wordt verwijderd als de "Zabbix agent"-service langer dan 24 uur (86400 seconden) 'down' is.