This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

6 Installatie van de webinterface

In deze sectie vind je stapsgewijze instructies voor het installeren van de Zabbix-webinterface. De Zabbix-frontend is geschreven in PHP, dus om deze te gebruiken is een webserver met PHP-ondersteuning nodig.

You can find out more about setting up SSL for Zabbix frontend by referring to these best practices.

Welkomstscherm

Open de Zabbix-webinterface URL in je browser. Als je Zabbix hebt geïnstalleerd via pakketten, is de URL:

  • voor Apache: http://<server_ip_of_naam>/zabbix
  • voor Nginx: http://<server_ip_of_naam>

Je zou het eerste scherm van de frontend-installatiewizard moeten zien.

Gebruik het keuzemenu Standaardtaal om de standaardtaal van het systeem te wijzigen en ga verder met het installatieproces in de geselecteerde taal (optioneel). Voor meer informatie, zie Installatie van aanvullende frontend-talen.

Controleer de vereisten vooraf

Zorg ervoor dat aan alle softwarevereisten is voldaan.

Vereiste vooraf Minimale waarde Omschrijving
PHP-versie 7.4.0
PHP memory_limit optie 128MB In php.ini:
memory_limit = 128M
PHP post_max_size optie 16MB In php.ini:
post_max_size = 16M
PHP upload_max_filesize optie 2MB In php.ini:
upload_max_filesize = 2M
PHP max_execution_time optie 300 seconden (waarden 0 en -1 zijn toegestaan) In php.ini:
max_execution_time = 300
PHP max_input_time optie 300 seconden (waarden 0 en -1 zijn toegestaan) In php.ini:
max_input_time = 300
PHP session.auto_start optie moet uitgeschakeld zijn In php.ini:
session.auto_start = 0
Database-ondersteuning Een van: MySQL, Oracle, PostgreSQL. Een van de volgende modules moet zijn geïnstalleerd:
mysql, oci8, pgsql
bcmath php-bcmath
mbstring php-mbstring
PHP mbstring.func_overload optie moet uitgeschakeld zijn In php.ini:
mbstring.func_overload = 0
sockets php-net-socket. Vereist voor gebruikersscriptondersteuning.
gd 2.0.28 php-gd. De PHP GD-extensie moet PNG-afbeeldingen (--with-png-dir), JPEG-afbeeldingen (--with-jpeg-dir) en FreeType 2 (--with-freetype-dir) ondersteunen.
libxml 2.6.15 php-xml
xmlwriter php-xmlwriter
xmlreader php-xmlreader
ctype php-ctype
session php-session
gettext php-gettext
Sinds Zabbix 2.2.1 is de PHP-gettext-extensie geen verplichte vereiste meer voor het installeren van Zabbix. Als gettext niet is geïnstalleerd, zal de frontend normaal werken, maar zullen de vertalingen niet beschikbaar zijn.

Optionele vereisten vooraf kunnen ook in de lijst voorkomen. Een mislukte optionele vereiste wordt weergegeven in oranje en heeft de status Waarschuwing. Bij een mislukte optionele vereiste kan de installatie doorgaan.

Als er behoefte is om de Apache-gebruiker of gebruikersgroep te wijzigen, moeten de rechten voor de sessiemap worden geverifieerd. Anders kan de Zabbix-installatie niet doorgaan.

Configureer DB-verbinding

Voer gegevens in voor het verbinden met de database. De Zabbix-database moet al zijn aangemaakt.

Als de optie Database TLS-versleuteling is aangevinkt, verschijnen er extra velden voor het configureren van de TLS-verbinding naar de database in het formulier (alleen voor MySQL of PostgreSQL).

Als Credentials opslaan in is ingesteld op HashiCorp Vault of CyberArk Vault, worden er aanvullende parameters beschikbaar:

  • voor HashiCorp Vault: Vault API-eindpunt, geheime pad en authenticatietoken;

  • voor CyberArk Vault: Vault API-eindpunt, geheime queryreeks en certificaten. Bij het aanvinken van het selectievakje Vault-certificaten verschijnen er twee nieuwe velden om de paden naar het SSL-certificaatbestand en het SSL-sleutelbestand op te geven.

Instellingen

Het invoeren van een naam voor de Zabbix-server is optioneel. Als dit echter wordt ingediend, wordt het weergegeven in de menubalk en paginatitels.

Stel de standaard tijdzone en het thema in voor de frontend.

Samenvatting voor installatie

Bekijk een samenvatting van de instellingen.

Installeren

Indien je Zabbix vanuit broncode installeert, download dan het configuratiebestand en plaats het in de conf/ map binnen de HTML-documenten subdirectory van de webserver waar je de Zabbix PHP-bestanden hebt gekopieerd.

Als de webserver-gebruiker schrijftoegang heeft tot de conf/ map, dan wordt het configuratiebestand automatisch opgeslagen en kun je direct doorgaan naar de volgende stap.

Rond de installatie af.

Inloggen

De Zabbix frontend is gereed! De standaard gebruikersnaam is Admin en het wachtwoord is zabbix.

Ga verder naar aan de slag met Zabbix.