This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Installatie voorbeeld

Overzicht

Deze sectie beschrijft een eenvoudige configuratie voor het monitoren van een Zabbix high-availability cluster als een service.

Vereisten vooraf

Voordat je service monitoring configureert, moet je ervoor zorgen dat de hosts geconfigureerd zijn:

 • HA node 1 met ten minste één trigger en een tag (bij voorkeur ingesteld op trigger niveau) component:HA node 1
 • HA node 2 met ten minste één trigger en een tag (bij voorkeur ingesteld op trigger niveau) component:HA node 2

Servicestructuur

De volgende stap is het opbouwen van de servicestructuur. In dit voorbeeld is de infrastructuur zeer eenvoudig en bestaat uit drie services: Zabbix-cluster (ouder) en twee sub-services Zabbix-serverknooppunt 1 en Zabbix-serverknooppunt 2.

Zabbix-cluster
    |
    |- Zabbix-serverknooppunt 1
    |- Zabbix-serverknooppunt 2

Op de pagina Services schakelt u de Bewerk-modus in en klikt u op Service maken:

Afbeelding

In het venster voor serviceconfiguratie voert u de naam Zabbix-cluster in en markeert u het selectievakje Geavanceerde configuratie.

Afbeelding

Configureer een aanvullende regel:

Afbeelding

Zabbix-cluster zal twee sub-services hebben - één voor elk van de HA-nodes. Als beide HA-nodes problemen hebben van minstens Waarschuwing status, moet de status van de ouder-service worden ingesteld op Ramp. Om dit te bereiken, moet een aanvullende regel worden geconfigureerd als volgt:

 • Status instellen op: Ramp
 • Voorwaarde: Als ten minste N sub-services de status Status of hoger hebben
 • N: 2
 • Status: Waarschuwing

Schakel over naar het tabblad Labels en voeg een label toe met de naam Zabbix:server. Dit label zal later worden gebruikt voor service-acties en SLA-rapporten.

Afbeelding

Sla de nieuwe service op.

Om een kindservice toe te voegen, klikt u op het plusteken naast de Zabbix-cluster-service (het pictogram is alleen zichtbaar in de Edit modus).

In het configuratievenster van de service voert u de naam Zabbix server node 1 in. Let op dat het parameter Parent services al is ingevuld met Zabbix cluster.

De beschikbaarheid van deze service wordt beïnvloed door problemen op de host HA node 1, gemarkeerd met de probleemtag component:HA node 1. Voer in het parameter Problem tags het volgende in:

 • Naam: component
 • Bewerking: Equals
 • Waarde: HA node 1

Schakel over naar het tabblad Tags en voeg een service-tag toe: Zabbix server:node 1. Deze tag wordt later gebruikt voor service-acties en SLA-rapporten.

Sla de nieuwe service op.

Createer een andere kindservice van de Zabbix-cluster met de naam "Zabbix server node 2".

Stel de Problem tags als volgt in:

 • Naam: component
 • Bewerking: Equals
 • Waarde: HA node 2

Schakel over naar het tabblad Tags en voeg een service-tag toe: Zabbix server:node 2.

Sla de nieuwe service op.

SLA

In dit voorbeeld is de verwachte prestatie van de Zabbix-cluster 100%, met uitzondering van een halfjaarlijkse onderhoudsperiode van één uur.

Allereerst moet u een nieuwe service level agreement (SLA) toevoegen.

Ga naar het menu Services->SLA en klik op SLA maken. Voer de naam Prestaties Zabbix-cluster in en stel de SLO (Service Level Objective) in op 100%.

De service Zabbix-cluster heeft een servicetag Zabbix:server. Om deze SLA te gebruiken voor het meten van de prestaties van de Zabbix-cluster, dient u in het parameter Servicetags het volgende op te geven:

 • Naam: Zabbix
 • Operatie: Gelijk
 • Waarde: server

Afbeelding

In een echte setup kunt u ook de gewenste rapportageperiode, tijdzone en startdatum bijwerken of het schema wijzigen van 24/7 naar aangepast. Voor dit voorbeeld zijn de standaardinstellingen voldoende.

Schakel over naar het tabblad Uitgesloten downtimes en voeg downtimes toe voor geplande onderhoudsperioden om deze perioden uit te sluiten van SLA-berekening. Klik in het gedeelte Uitgesloten downtimes op de link Toevoegen, voer de naam van de downtime, de geplande starttijd en de duur in.

Afbeelding

Klik op Toevoegen om de nieuwe SLA op te slaan.

Schakel over naar het gedeelte SLA-rapporten om het SLA-rapport voor de Zabbix-cluster te bekijken.

Afbeelding

U kunt de SLA-informatie ook controleren in de sectie Services.

Afbeelding