This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

3 Grafieken

Overzicht

De aangepaste grafieklijst voor een sjabloon kan worden geopend via Gegevensverzameling → Sjablonen door te klikken op Grafieken voor de desbetreffende sjabloon.

Er wordt een lijst weergegeven van bestaande grafieken.

Weergegeven gegevens:

Kolom Beschrijving
Sjabloon Sjabloon waartoe de grafiek behoort.
Deze kolom wordt alleen weergegeven als er meerdere sjablonen zijn geselecteerd in de filter.
Naam Naam van de aangepaste grafiek, weergegeven als een blauwe link naar de grafiekdetails.
Klikken op de link van de grafieknaam opent het configuratieformulier van de grafiek.
Als de grafiek is overgenomen van een andere sjabloon, wordt de sjabloonnaam weergegeven vóór de grafieknaam, als een grijze link. Klikken op de sjabloonlink opent de lijst met grafieken op dat sjabloonniveau.
Breedte Grafiekbreedte wordt weergegeven.
Hoogte Grafiekhoogte wordt weergegeven.
Grafiektype Het grafiektype wordt weergegeven - Normaal, Gestapeld, Taart of Uitgeklapt.

Om een nieuwe grafiek te configureren, klikt u op de knop Grafiek maken in de rechterbovenhoek.

Opties voor massabewerking

Onderstaande knoppen bieden enkele opties voor massabewerking:

  • Kopiëren - kopieer de grafieken naar andere hosts of sjablonen
  • Verwijderen - verwijder de grafieken

Om van deze opties gebruik te maken, vink de selectievakjes aan voor de desbetreffende grafieken, klik vervolgens op de benodigde knop.

Gebruik van filter

U kunt grafieken filteren op sjabloongroep en sjabloon. Voor betere zoekprestaties wordt data gezocht met onopgeloste macro's.