This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.
Table of Contents

4 API tokens

Overzicht

Dit gedeelte maakt het mogelijk om API-tokens te maken en te beheren.

U kunt API-tokens filteren op naam, gebruikers aan wie de tokens zijn toegewezen, vervaldatum, gebruikers die de tokens hebben aangemaakt, of status (ingeschakeld/uitgeschakeld). Klik op de tokenstatus in de lijst om snel een token in of uit te schakelen. U kunt ook meerdere tokens in- of uitschakelen door ze in de lijst te selecteren en vervolgens op de knoppen Inschakelen/Uitschakelen onder de lijst te klikken.

Om een nieuw token te maken, klikt u op de knop API-token maken rechtsboven en vult u vervolgens de vereiste velden in het tokenscherm in:

Parameter Beschrijving
Naam Zichtbare naam van het token.
Gebruiker Gebruiker aan wie het token moet worden toegewezen. Begin met het typen van de gebruikersnaam, voornaam of achternaam en selecteer vervolgens de vereiste gebruiker uit de automatisch aanvullen lijst. U kunt ook op de knop Selecteren drukken en een gebruiker selecteren uit de volledige lijst met gebruikers. Een token kan alleen aan één gebruiker worden toegewezen.
Beschrijving Optionele beschrijving van het token.
Instellen vervaldatum en tijd Schakel dit selectievakje uit als een token geen vervaldatum mag hebben.
Vervaldatum Klik op het kalenderpictogram om de vervaldatum van het token te selecteren of voer de datum handmatig in het formaat JJJJ-MM-DD uu:mm:ss in.
Ingeschakeld Schakel dit selectievakje uit als u een token in een uitgeschakelde status wilt maken.

Klik op Toevoegen om een token te maken. Op het volgende scherm kopieert en bewaart u op een veilige plaats de waarde van Authenticatietoken voordat u de pagina sluit, en klik vervolgens op Sluiten. Het token verschijnt in de lijst.

De waarde van Authenticatietoken kan later niet opnieuw worden bekeken. Het is alleen direct beschikbaar na het maken van een token. Als u een opgeslagen token kwijtraakt, moet u het opnieuw genereren, en dit zal een nieuwe autorisatiestring creëren.

Klik op de naam van het token om de naam, beschrijving, instellingen voor de vervaldatum of de status van het token te bewerken. Let op, het is niet mogelijk om te wijzigen aan welke gebruiker het token is toegewezen. Klik op de knop Bijwerken om wijzigingen op te slaan. Als een token verloren is gegaan of blootgesteld is, kunt u op de knop Herstellen klikken om een nieuwe tokenwaarde te genereren. Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster waarin u wordt gevraagd deze operatie te bevestigen, aangezien na het voltooien het eerder gegenereerde token ongeldig wordt.

Gebruikers zonder toegang tot het menu Beheer kunnen de gegevens van tokens die aan hen zijn toegewezen alleen zien en aanpassen in het gedeelte Gebruikersprofiel → API-tokens sectie, als API-tokens beheren is toegestaan in hun gebruikersrol permissies.