You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

acció.esborrar

Descripció

object action.delete(array actionIds)

Aquest mètode permet esborrar accions.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les accions que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les accions esborrades sota la propietat actionids.

Exemples

Esborrar múltiples accions

Esborrar dues accions.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "action.delete",
      "params": [
        "17",
        "18"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "actionids": [
          "17",
          "18"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CAction::delete() in ui/include/classes/api/services/CAction.php.