You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

alert.get

Descripció

integer/array alert.get(object parameters)

El mètode permet recuperar alertes segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

Aquest mètode suporta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
alertids ID/array Retorna només alertes amb els IDs especificats.
actionids ID/array Retorna només alertes generades per les accions especificades.
eventids ID/array Retorna només alertes generades per els events especificats.
groupids ID/array Retorna només alertes generades per objectes dels grups d'equips especificats.
hostids ID/array Retorna només alertes generades per objectes dels equips especificats.
mediatypeids ID/array Retorna només missatges d'alertes que empren els tipus de mitjans especificats.
objectids ID/array Retorna només alertes generades per els objectes especificats.
userids ID/array Retorna només missatges d'alertes que es van enviar als usuaris especificats.
eventobject integer Retorna només alertes generades per events relacionats amb els objectes dels tipus especificats.

Veieu l'event "object" for a list of supported object types.

Per defecte: 0 - trigger.
eventsource integer Retorna només alertes generades per events del tipus especificat.

Veieu l'esdeveniment "source" per obtindre una llista dels tipus d'events suportats.

Per defecte: 0 - esdeveniments de triggers.
time_from timestamp Retorna només alertes generades per després de l'hora especificada.
time_till timestamp Retorna només alertes generades abans de l'hora especificada.
selectHosts query Retorna la propietat equips amb informació dels equips que han executat el trigger d'operació d'acció.
selectMediatypes query Retorna la propietat mediatypes amb una matriu dels tipus de mitjans que s'han emprat per al missatge d'alerta.
selectUsers query Retorna la propietat users amb una matriu dels usuaris als qui el missatge fou adreçat.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats especificades.

Possible values are: alertid, clock, eventid, mediatypeid, sendto i status.
countOutput boolean Aquesta paràmetres són els comuns per a tots els mètodes get, i són descrits al comentari de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna:

 • una matriu d'objectes;
 • el recompte dels objectes recuperats, si s'ha emprat el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar les alertes per l'ID d'acció

Recuperar totes les alertes generades per l'acció "3".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "alert.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "actionids": "3"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "alertid": "1",
          "actionid": "3",
          "eventid": "21243",
          "userid": "1",
          "clock": "1362128008",
          "mediatypeid": "1",
          "sendto": "[email protected]",
          "subject": "PROBLEM: Zabbix agent on Linux server is unreachable for 5 minutes: ",
          "message": "Trigger: Zabbix agent on Linux server is unreachable for 5 minutes: \nTrigger status: PROBLEM\nTrigger severity: Not classified",
          "status": "0",
          "retries": "3",
          "error": "",
          "esc_step": "1",
          "alerttype": "0",
          "p_eventid": "0",
          "acknowledgeid": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CAlert::get() in ui/include/classes/api/services/CAlert.php.