You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

autoregistration.get

Descripció

object autoregistration.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes d'autoregistre segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valors de retorn

(object) Retorna l'objecte d'autoregistre.

Exemples

Petició:

{
     "jsonrpc": "2.0",
      "method": "autoregistration.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "tls_accept": "3"
      },
      "id": 1
    }

Font

CAutoregistration::get() in ui/include/classes/api/services/CAutoregistration.php.