You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

connector.delete

Descripció

object connector.delete(array connectorids)

Aquest mètode permet esborrar entrades de connector.

Aquest mètode només està disponible per als usuaris Super admin. El permís per cridar aquest mètode es pot revocar en la configuració dels rols d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtenir més informació.

Paràmetres

(array) IDs dels connectors que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels connectors esborrats sota la propietat connectorids.

Exemples

Esborrar múltiples connectors

Esborrar dos connectors.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.delete",
      "params": [
        3,
        5
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "connectorids": [
          3,
          5
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CConnector::delete() a ui/include/classes/api/services/CConnector.php.