You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

actualització del connector

Descripció

connector.update(object/array connectors)

Aquest mètode permet actualitzar objectes de connector.

::: nota clàssica Aquest mètode només és disponible per als usuaris Super admin. El permís per cridar aquest mètode es pot revocar en la configuració dels rols d'usuari. Consulteu Rols d'usuari per obtenir més informació. :::

Paràmetres

(object/array) Connector per actualitzar.

La propietat connectorid s'ha d'establir per a cada connector, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats d'assignació de connectors estàndard] (object#connector_map), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
tags array Filtre d'etiquetes del connector substituint l'actual filtre d'etiquetes.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels connectors actualitzats sota la propietat connectorids.

Exemples

Canviant el tipus d'autenticació HTTP

Canvia el tipus d'autenticació HTTP cap a Bearer al connector amb ID "3".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.update",
      "params": {
        "connectorid": 3,
        "authtype": 5,
        "token": "{$DATA_EXPORT_BEARER_TOKEN}"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "connectorids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar el filtre d'etiquetes

Camvien el filtre d'etiqueta per al connector amb ID "5".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "connector.update",
      "params": [
        {
          "connectorid": 5,
          "tags_evaltype": 2,
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "operator": 0,
              "value": "mysqld"
            },
            {
              "tag": "error",
              "operator": 12,
              "value": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "connectorids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CConnector::update() a ui/include/classes/api/services/CConnector.php.