You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

dashboard.create

Descripció

object dashboard.create(object/array dashboards)

Aquest mètode permet crear taulers nous.

Aquest mètode és disponible per a qualsevol mena d'usuaris. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Taulers a crear.

A més de les propietats de taulers estàndard, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
pages array Pàgines de tauler del tauler que s'han de crear. Les pàgines del tauler han d'ésser ordenades en el mateix ordre que s'ha definit.

Comportament de la propietat:
- obligatori
users array Usuari del tauler del tauler que s'han de crear al tauler.
userGroups array Grup d'usuaris del tauler del tauler que s'han de crear al tauler.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels taulers creats segons la propietat dashboardids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels taulers especificats.

Exemples

Creant un tauler

Crea un tauler amb el nom de "El meu tauler" amb un giny de Problemes amb tags, i emprant dos tipus de comparticions (grups d'usuaris i usuari) en una única pàgina del tauler.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problems",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.tag",
                    "value": "service"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.0.operator",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.0.value",
                    "value": "zabbix_server"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": "7",
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": "4",
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu tamé

Font

CDashboard::create() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.