You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

dashboard.get

Descripció

integer/array dashboard.get(object parameters)

El mètode permet recuperar taulers segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida desitjada.

El mètode suporta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
dashboardids ID/array Retorna només els taulers amb els identificadors donats.
selectPages query Retorna una propietat pàgines continguent les pàgines del tauler correctament ordenades.
selectUsers query Retorna una propietat usuaris continguent els usuaris amb els qui s'ha compartit el tauler.
selectUserGroups query Retorna una propietat userGroups continguent els usuaris amb els qui el tauler s'ha compartit.
sortfield string/array Tria el resultat en funció de les propietats donades.

El valor possible és: dashboardid.
countOutput boolean Aquests paràmetres comuns a tots els mètodes get es descriuen en detall a la pàgina de comentari de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

recuperant un tauler per ID

Recuperant tota la informació dels taulers "1" i "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectPages": "extend",
        "selectUsers": "extend",
        "selectUserGroups": "extend",
        "dashboardids": [
          "1",
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dashboardid": "1",
          "name": "Dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "0",
          "display_period": "30",
          "auto_start": "1",
          "users": [],
          "userGroups": [],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "1",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "9",
                  "type": "systeminfo",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "8",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "8",
                  "type": "problemsbysv",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "4",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "7",
                  "type": "problemhosts",
                  "name": "",
                  "x": "12",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "6",
                  "type": "discovery",
                  "name": "",
                  "x": "6",
                  "y": "9",
                  "width": "18",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "5",
                  "type": "web",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "9",
                  "width": "18",
                  "height": "4",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "4",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "3",
                  "width": "12",
                  "height": "6",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "3",
                  "type": "favmaps",
                  "name": "",
                  "x": "8",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                },
                {
                  "widgetid": "1",
                  "type": "favgraphs",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "3",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": []
                }
              ]
            },
            {
              "dashboard_pageid": "2",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": []
            },
            {
              "dashboard_pageid": "3",
              "name": "Custom page name",
              "display_period": "60",
              "widgets": []
            }
          ]
        },
        {
          "dashboardid": "2",
          "name": "My dashboard",
          "userid": "1",
          "private": "1",
          "display_period": "60",
          "auto_start": "1",
          "users": [
            {
              "userid": "4",
              "permission": "3"
            }
          ],
          "userGroups": [
            {
              "usrgrpid": "7",
              "permission": "2"
            }
          ],
          "pages": [
            {
              "dashboard_pageid": "4",
              "name": "",
              "display_period": "0",
              "widgets": [
                {
                  "widgetid": "10",
                  "type": "problems",
                  "name": "",
                  "x": "0",
                  "y": "0",
                  "width": "12",
                  "height": "5",
                  "view_mode": "0",
                  "fields": [
                    {
                      "type": "2",
                      "name": "groupids",
                      "value": "4"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu tamé

Font

CDashboard::get() in ui/include/classes/api/services/CDashboard.php.