You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

7 Indicador

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Indicador als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Indicador, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Indicador.

Paràmetre tipus nom valor
Interval d'actualització 0 rf_rate 0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
Element 4 itemid.0 Element ID.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Min 1 min Qualsevol valor numèric. S'admeten Sufixos (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G").

Per defecte: "0".
Max 1 max Qualsevol valor numèric. S'admeten Sufixos (p.e., "1d", "2w", "4K", "8G").

Per defecte: "100".
Valor arc 1 value_arc_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Arc de fons 1 empty_empty Codi de color hexadecimal (per exemple, FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Color de fons 1 bg_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buit).
Veure 0 show.0 1 - Descripció;
2 - Valor;
3 - Agulla;
4 - Escala;
5 - Arc de valor.

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada valor amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Per defecte: 1, 2, 4, 5.

Valors "Agulla" i "Escala" no s'admeten si tots dos:
- no hi ha cap objecte de camp del giny del tauler de control per a Veure amb el valor "Arc de valor";
- Veure l'arc configuració avançada s'estableix a "Desactivat".

Els paràmetres Configuració avançada per a les opcions Veure no s'admeten si no s'estableix cap objecte de camp de giny del tauler de control amb els valors respectius.
Substitueix l'equip 1 override_hostid._reference ABCDE._hostid - estableix un giny compatible (Navegador de l'equip amb el seu paràmetre Referència definit en "ABCDE") com a font de dades que conté l'equip.< br>DASHBOARD._hostid: defineix el tauler Host selector com a font de dades que conté l'equip.

Aquest paràmetre és no s'admet si es configura el giny en un tauler de plantilla.

Configuració avançada

Els següents paràmetres de configuració avançada són compatibles amb el giny Indicador.

El nombre del nom de propietat Thresholds (p. ex. thresholds.0.color) fa referència al lloc del llindar en una llista, ordenat en ordre ascendent. Tanmateix, si els llindars es configuren en un ordre diferent, els valors s'ordenaran en ordre ascendent després d'actualitzar la configuració del giny a la interfície de Zabbix (p. ex., "thresholds.0.threshold":"5""thresholds.0.threshold":"1"; "thresholds.1.threshold":"1""thresholds.1. llindar": "5").

Paràmetre tipus nom valor
Angle 0 angle Valors possibles: 180 (per defecte) o 270.
Descripció
Descripció 1 descripció Qualsevol valor de cadena, incloses les macros.
Macros admeses: {HOST.*}, {ITEM.*}, {INVENTORY.*}, macros d'usuari.
< br>Per defecte: {ITEM.NAME}.
Size 0 desc_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 15.
Posició vertical 0 desc_v_pos 0 - a dalt;
1 - (per defecte) a baix.
Negreta 0 desc_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Color 1 desc_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).
Valor
Llocs decimals 0 Llocs_decimals Els valors possibles oscil·len entre 1 i 10.

Per defecte: 2.
Mida 0 mida_valor Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 25.
Negreta 0 value_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.
Color 1 color_valor Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).
Unitats
Unitats (casilla de selecció) 0 unitats_mostra 0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Activat.
Unitats (valor) 1 unitats Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- admès si Unitats (casilla de selecció) és establerta a "Activat"
Size 0 units_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 25.

Comportament del paràmetre:
- admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"
Negreta 0 units_bold 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:<br >- admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"
Posició 0 units_pos 0 - Abans del valor;
1 - Per sobre del valor;
2 - (per defecte) Després del valor;
3 - Per sota del valor.

Comportament del paràmetre:
- admès si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada"

Aquest paràmetre s'ignora si s'estableix en un de les següents unitats relacionades amb el temps: unixtime, uptime, s.
Color 1 unitats_color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).
Arc de valor
Mida de l'arc 0 value_arc_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 20.
Agulla
Color 1 color_agulla Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).

Per defecte: "" (buida).

Comportament del paràmetre:
- admès si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat"
Escala
Mostra les unitats 0 scale_show_units 0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Habilitat.

Comportament del paràmetre:< br>- admesa si Unitats (casella de selecció) és establerta a "Habilitada" i s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o bé Veure arc és establert a "Activat "
Size 0 scale_size Els valors possibles oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 15.

Comportament del paràmetre:
- admès si s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat"
Llocs decimals 0 Llocs_decimals_escala Els valors possibles van d'1 a 10.

Per defecte: 0.

Comportament del paràmetre :
- admès si s'estableix un objecte de camp de giny del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o Veure arc és establert a "Activat"
Llindars
Color 1 thresholds.0.color Codi de color hexadecimal (p. ex., FF0000).
Threshold 1 thresholds.0.threshold Qualsevol valor numèric. Sufixos (p. ex., "1d", "2w", "4K", "8G") són compatibles.
Mostra les etiquetes 0 th_show_labels 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:< br>- admès si s'estableixen Llindars i s'estableix un objecte de camp d'estri del tauler de control per a Mostra amb el valor "Arc de valor" o bé Veure arc s'estableix a "Activat"
Veure arc 0 th_show_arc 0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament del paràmetre:< br>- admès si s'estableixen Llindars
Mida de l'arc 0 th_arc_size Els valors possibles oscil·len entre 1-100.

Per defecte: 5.

Comportament del paràmetre:
- admès si s'estableix Veure arc a "Activat"

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Indicador. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurant un giny d'Indicador

Configura un gind d'Indicador que mostra el valor d'element per l'element "44474" (Interfície enp0s3: Bits enviats). A més, refinar visualment el giny amb múltiples opcions avançades, incloent llindars.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "gauge",
                "name": "Gauge",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 4,
                    "name": "itemid.0",
                    "value": 44474
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "min",
                    "value": "100000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "max",
                    "value": "1000000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.0",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.1",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.2",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.4",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show.5",
                    "value": 5
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "angle",
                    "value": 270
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_size",
                    "value": 10
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "desc_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "decimal_places",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "value_bold",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "units_size",
                    "value": 15
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "units_pos",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "needle_color",
                    "value": "3C3C3C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.0.color",
                    "value": "FF465C"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.0.threshold",
                    "value": "700000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.1.color",
                    "value": "FFD54F"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.1.threshold",
                    "value": "500000"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.2.color",
                    "value": "0EC9AC"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "thresholds.2.threshold",
                    "value": "100000"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "th_show_labels",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "th_show_arc",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "th_arc_size",
                    "value": 15
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també