You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

22 Problemes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Problemes als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Problemes, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Problemes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Visualització|<|0|mostra|1 - (per defecte) Problemes recents;
2 - Historial;
3 - Problemes.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet pas si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat al nom de la propietat.

Aquest paràmetre no s'admet pas si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Equips|<|3|hostids|Host ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet pas si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Problema|<|1|problema|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|gravetats|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes de problemes|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiquetes a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix;
5 - No existeix.

Nota: el nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiquetes a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Nota: el nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiquetes a la llista d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |Veure etiquetes|<|0|mostra_etiquetes|0 - (per defecte) Cap;
1 - 1;
2 - 2;
3 - 3.| |Nom de l'etiqueta (format)|<|0|tag_name_format|0 - (per defecte) Complet;
1 - Escurçat;
2 - Cap.

Comportament del paràmetre behavior:
- admès if Veure etiquetes és establert a "1", "2", o "3"| |Prioritat de visualització de l'etiqueta|<|1|tag_priority|Llistat d'etiquetes separades per comes.

Comportament del paràmetre behavior:
- admès if Veure etiquetes és establert a "1", "2", o "3"| |Veure les dades operatives|<|0|show_opdata|0 - (per defecte) Cap;
1 - Per separat;
2 - Amb el nom del problema.| |Veure els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Veure només els no reconeguts|<|0|no reconeguts|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Per mi|<|0|acknowledged_by_me|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.| |Ordena les entrades per|<|0|sort_triggers|1 - Gravetat (descendent);
2 - Equip (ascendent);
3 - Temps (ascendent);
4 - (per defecte) Temps (descendent);
13 - Gravetat (ascendent);
14 - Equip (descendent);
15 - Problema (ascendent);
16 - Problema (descendent).
<br >Per a tots els valors, excepte "Time (descendent)" i "Time (ascendent)", el paràmetre Veure la línia de temps s'ha d'establir a "Desactivat".

Els valors "Equip (ascendent)" i "Equip (descendent)" no s'admeten pas si es configura el giny a un tauler de plantilla.| |Veure la cronologia|<|0|show_timeline|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Habilitat.

El paràmetre Veure la cronologia és disponible si Ordena les entrades per és establert a "Temps (descendent)" o "Temps (ascendent)".| |Veure les línies|<|0|mostra les línies|Els valors vàlids oscil·len entre 1 i 100.

Per defecte: 25.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Problemes. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurant el giny de Problemes

Configura el giny de Problemes per veure els problemes del grup d'equips "4" que compleix les següents condicions:

 • Problemes que tenen etiqueta amb el nom "àmbit" que conté els valors "rendiment", "disponibilitat" o "capacitat".
 • Problemes que tenen les gravetats següents: "Avís", "Mitjana", "Alta", "Desastre".

A més, configura el giny per ensenyar etiquetes i dades operacionals.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problems",
                "name": "Problems",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.0",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.0",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.0",
                    "value": "performance"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.1",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.1",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.1",
                    "value": "availability"
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.tag.2",
                    "value": "scope"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "tags.operator.2",
                    "value": 0
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "tags.value.2",
                    "value": "capacity"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 5
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_tags",
                    "value": 1
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_opdata",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també