You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

23 Problemes per gravetat

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Problemes per gravetat als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Problemes per gravetat, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Problemes per gravetat.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Equips|<|3|hostids.0|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats amb, com a mínim, un grup d'equips al qui pertanyin els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part del nom).| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor amb un nombre incrementat a la propietat del nom.| |Etiquetes de problemes|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes de problemes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix..

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes de problemes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena..

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes de problemes| |Visualització|<|0|show_type|0 - (per defecte) Grups d'equips;
1 - Totals.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles, i per defecte és establert a "Totals".| |Disposició|<|0|layout|0 - (per defecte) Horitzontal;
1 - Vertical.

Comportament de paràmetre:
- admès Si Visualització és establert a "Totals".| |Veure les dades operatives|<|0|show_opdata|0 - (per defecte) Cap;
1 - Per separat;
2 - Amb el nom del problema.| |Veure els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Amaga els grups sense problemes|<|0|hide_empty_groups|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Comportament de paràmetre:
- admès Si Visualització és establert a "Grups d'equips"

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Visualització del problema|<|0|ext_ack|0 - (per defecte) Tots;
1 - Només no reconegut;
2 - Separat.| |Veure la línia de temps|<|0|show_timeline|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Problemes per gravetat. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny Problemes per gravetat

Configura el giny Problemes per gravetat que ensenya el total de problemes per tots els grups d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problemsbysv",
                "name": "Problems by severity",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 36,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_type",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també