You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

29 URL

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny URL als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny URL, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents s'admeten al giny de URL.

Paràmetre tipus nom valor
Interval de refresc 0 rf_rate 0 - (per defecte) Sense refresc;
10 - 10 segonds;
30 - 30 segonds;
60 - 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.
URL 1 url Cadena URL vàlida.

Comportament del paràmetre:
- obligatori
Sobreescriure equip 1 override_hostid._reference ABCDE._hostid - etableix un giny compatible (Navegador d'equips amb el seu paràmetre Referència definit a "ABCDE") com a la font de dades que conté l'equip.
DASHBOARD._hostid - establir el tauler de tria d'Equip com la font de dades que conté l'equip.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny URL. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny URL

Configurar un giny URL que ensenyi la pàgina inicial del manual de Zabbix.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "My dashboard",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "url",
                "name": "URL",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "url",
                    "value": "https://www.zabbix.com/documentation/6.4/en"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també