You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

30 Monitoratge Web

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Monitoratge web als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Monitoratge web, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Monitoratge web.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids.0|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup equips amb un nombre incrementat a la propietat del nom.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Equips|<|3|hostids.0|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grup d'equips no s'ha de configurar en absolut o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.

Aquest paràmetre no s'admet si es configura el giny a un tauler de plantilles.| |Etiquetes d'escenari|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.0.tag|Qualsevol valor de cadena.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'han configurat Etiquetes d'escenari| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'han configurat Etiquetes d'escenari| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.0.value|Qualsevol valor de cadena.

Nota: El nombre al nom de la propietat fa referència a l'ordre d'etiqueta del llistat d'avaluació d'etiquetes.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'han configurat Etiquetes d'escenari| |Mostra equips en manteniment|<|0|manteniment|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Habilitat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Monitoratge Web. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny de Monitoratge web

Configura un giny de Monitoratge web que ensenya un resum de l'estat dels escenaris de monitoratge web actius per al grup d'equips "4".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "web",
                "name": "Monitoratge Weg",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 6,
                "height": 3,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també