You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

dcheck.get

Descripció

integer/array dcheck.get(object parameters)

El mètode permet recuperar verificacions de descoberta segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |---------|---------------------------------------- ------------|-----------| |dcheckids|ID/array|Retorna només les comprovacions de descoberta amb els ID donats.| |druleids|ID/array|Retorna només les comprovacions de descoberta que pertanyen a les regles de descoberta donades.| |dserviceids|ID/array|Retorna només les comprovacions de descoberta que han detectat els serveis descoberts donats.| |sortfield|ID/array|Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: dcheckid i druleid.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.| |editable|boolean|^| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|integer|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|ID/array|^| |startSearch|boolean|^|

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar els tests de descoberta d'una regla de descoberta

Recuperar tots els tests de descoberta que empra la regla de descoberta "6".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dcheck.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "dcheckids": "6"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dcheckid": "6",
          "druleid": "4",
          "type": "3",
          "key_": "",
          "snmp_community": "",
          "ports": "21",
          "snmpv3_securityname": "",
          "snmpv3_securitylevel": "0",
          "snmpv3_authpassphrase": "",
          "snmpv3_privpassphrase": "",
          "uniq": "0",
          "snmpv3_authprotocol": "0",
          "snmpv3_privprotocol": "0",
          "snmpv3_contextname": "",
          "host_source": "1",
          "name_source": "0",
          "allow_redirect": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Font

CDCheck::get() in ui/include/classes/api/services/CDCheck.php.