You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

drule.create

Descripció

object drule.create(object/array discoverydRuleIds)

Aquest mètode permet crear les noves regles de descoberta.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Regles de descobriment per crear.

A més de les propietats d'objecte de la regla de descobriment estàndard, el mètode accepta els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |---------|---------------------------------------- ------------|-----------| |dchecks|taula|Validacions de descoberta per crear per a la regla de descobriment.

Comportament de la propietat:
- obligatori|

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les regles de descoberta creades segons la propietat druleids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les regles de descoberta donades.

Exemples

Crear una regla de descoberta

Crear una regla de descoberta per trobar a la xarxa local màquines que corren l'agent de Zabbix. La regla ha d'emprar un únic test de descoberta d'agent de Zabbix sota el port 10050.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.create",
      "params": {
        "name": "Zabbix agent discovery",
        "iprange": "192.168.1.1-255",
        "concurrency_max": "10",
        "dchecks": [
          {
            "type": "9",
            "key_": "system.uname",
            "ports": "10050",
            "uniq": "0"
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CDRule::create() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.