You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

drule.delete

Descripció

object drule.delete(array discoverydRuleIds)

Aquest mètode permet esborrar regles de descoberta.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les regles de descoberta que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les regles e descoberta esborrades sota la propietat druleids.

Exemples

Esborrar múltiples regles de descoberta

Esborrar dues regles de descoberta.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.delete",
      "params": [
        "4",
        "6"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "4",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.