You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

drule.update

Descripció

object drule.update(object/array discoverydRuleIds)

Aquest mètode permet actualitzar les regles de descoberta existents.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la regla de descoberta per actualitzar.

La propietat druleid s'ha de definir per a cada regla de descoberta; totes les altres propietats són opcionals. Només les propietats transmeses s'actualitzaran; la resta restaran sense canvis.

A més de les propietats de l'objecte de regla de descoberta estandard, el mètode accepta els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
dchecks array Tests de descoberta per reemplaçar els tests existents.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les regles de descoberta actualitzades sota la propietat druleids.

Exemples

Canviar el rang IP d'una regla de descoberta

Canvia el rang IP de la regla de descoberta cap a "192.168.2.1-255".

[Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "drule.update",
      "params": {
        "druleid": "6",
        "iprange": "192.168.2.1-255"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "druleids": [
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CDRule::update() in ui/include/classes/api/services/CDRule.php.