You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

graph.delete

Descripció

object graph.delete(array graphIds)

Aquest mètode permet esborrar gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs des gràfics que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels gràfics sota la propietat graphids.

Exemples

Esborrar múltiples gràfics

Esborrar dos gràfics.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graph.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CGraph::delete() in ui/include/classes/api/services/CGraph.php.