You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

graphprototype.delete

Descripció

object graphprototype.delete(array graphPrototypeIds)

Aquest mètode permet esborrar prototips de gràfics.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels prototips de gràfics que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels protitips de gràfics sota la propietat graphids.

Exemples

Esborrar múltiples prototips de gràfics

Esborrar dos prototips gràfics.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "graphprototype.delete",
      "params": [
        "652",
        "653"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "graphids": [
          "652",
          "653"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CGraphPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CGraphPrototype.php.