You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte prototip de gràfic

Els objectes següents són vinculats a l'API graphprototype.

Prototipus de gràfic

L'objecte prototipus de gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
graphid ID ID del prototipus de gràfic.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
alçada integer Alçada del gràfic del prototipus en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
nom string Nom del prototipus de gràfic.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
amplada integer Amplada del prototipus de gràfic en píxels.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
graphtype integer Tipus de disseny del prototipus de gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - apilat;
2 - circular;< br>3 - explotat.
percent_left float Percentil esquerre.

Per defecte: 0.
percent_right float Percentil dret.

Per defecte: 0.
show_3d integer Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es mostra en 2D;
1 - Mostra en 3D .
show_legend integer Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
show_work_period integer Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - ocultar;
1 - (per defecte) mostrar.
templateid ID ID de prototipus de gràfic de la plantilla principal.

Comportament de la propietat:
- només lectura
yaxismax float El valor màxim fix per a l'eix Y.
yaxismin float El valor mínim fix per a l'eix Y.
ymax_itemid ID Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.

Si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax_type fos establert a "calculat".
ymax_type integer Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
ymin_itemid ID Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.

Si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin_type fos establert a "calculat".
ymin_type integer Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
descoberta integer Estat de descobriment de prototipus de gràfics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran gràfics nous;
1 - no es descobriran gràfics nous i els gràfics existents es marcaran com a perduts.
uuid cadena Identificador únic universal, emprat per enllaçar prototips de gràfics importats amb els existents. S'empra només per a prototips de gràfics de plantilla. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Comportament de la propietat:
- admès si el prototip de gràfic pertany a una plantilla