You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

host.massremove

Descripció

object host.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors d'equips a actualitzar i objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
hostids ID/array ID dels equips a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groupids ID/array IDs dels grups d'equips dels quals esborrar els equips donats.
interfícies objecte/array Interfícies de l'equip que s'han d'esborrar dels equips donats.

L'objecte de la interfície de l'equip ha de tindre les propietats ip, dns i port configurades.
macros string/array Macros d'usuari per esborrar dels equips donats.
templateids ID/array IDs de les plantilles per desenllaçar dels equips donats.
templateids_clear ID/array IDs de les plantilles per desenllaçar i esborrar els equips donats.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Desenllaçar plantilles

Desenllaçar una plantilla de dos equips i esborrar totes les entitats basades en aquesta plantilla.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "host.massremove",
      "params": {
        "hostids": ["69665", "69666"],
        "templateids_clear": "325"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "69665",
          "69666"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHost::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHost.php.