You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Objecte Grup d'equips

Els següents objectes són relacionats amb l'API hostgroup.

Grup d'equips

L'objecte té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
groupid ID ID del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
nom string Nom del grup d'equips.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
flags integer Origen del grup d'equips.

Valors possibles:
0 - un grup d'equips en brut;
4 - un grup d'equips descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
uuid string Identificador universal únic, emprat per enllaçar els grups d'equips importats als ja existents. Generat automàticament si no es proporciona.