You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

housekeeping.get

Descripció

object housekeeping.get(object parameters)

El mètode permet recuperar objectes de neteja segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valor de retorn

(object) Torna l'objecte de manteniment.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "housekeeping.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hk_events_mode": "1",
        "hk_events_trigger": "365d",
        "hk_events_service": "1d",
        "hk_events_internal": "1d",
        "hk_events_discovery": "1d",
        "hk_events_autoreg": "1d",
        "hk_services_mode": "1",
        "hk_services": "365d",
        "hk_audit_mode": "1",
        "hk_audit": "31d",
        "hk_sessions_mode": "1",
        "hk_sessions": "365d",
        "hk_history_mode": "1",
        "hk_history_global": "0",
        "hk_history": "31d",
        "hk_trends_mode": "1",
        "hk_trends_global": "0",
        "hk_trends": "365d",
        "db_extension": "",
        "compression_status": "0",
        "compress_older": "7d"
      },
      "id": 1
    }

Font

CHousekeeping ::get() in ui/include/classes/api/services/CHousekeeping.php.